Zpracování komodit

Mlynáři: Česká produkce žita je letos menší než spotřeba

19.09.2017 23:44:46

Praha 19. září (ČTK) - Letošní produkce žita nedokáže podle Pavla Filipa ze Svazu průmyslových mlýnů ČR zcela uspokojit domácí spotřebu. Zemědělci sice letos podle ministerstva zemědělství sklidili 117.357 tun žita, tedy přibližně stejně jako loni, dovézt se však bude muset zhruba 20.000 tun, odhadl Filip. Češi přitom dlouhodobě spotřebují ročně kolem 11 kilogramů výrobků s žitem, což je přibližně desetina spotřeby pšenice.

"Ceny žitné mouky vzrostly o deset procent. Nevím ale, jaký bude další vývoj po nákupu," řekl dále Filip. Od provozoven některých průmyslových mlýnů, kterých je v Česku 44, dostává nyní informace o navýšení ceny proti průměru i o 30 procent, u některých je zhruba stejná jako loni. V cenách pro spotřebitele by se to podle něho ale nemuselo projevit. Zemědělci navíc stále čekají s obchodováním na zvýšení ceny. Podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu je nyní cena žita 3696 Kč za tunu.

Celkově poznamenalo letošní sklizeň obilí podle něj sucho, které se projevilo hlavně na Moravě. Výtěžnost pšenice na mouku proti dlouhodobým průměrům podle něj klesla o dvě procenta a v obilí byl také velký obsah dusíkatých látek. Do regionů postižených suchem se tak bude muset obilí ze zbytku státu dovážet. Filip by si přál, aby byly smlouvy s pěstiteli žita uzavírány na dlouhou dobu, podobně jako je tomu u sladovnického ječmene a pivovary.

Letošní sklizeň obilovin byla pro zemědělců průměrná. Celkový výnos byl 6,965 milionu tun obilí, což je oproti loňskému rekordnímu roku snížení o milion tun. Průměrný výnos na hektar obilovin byl 5,54 tuny. Loni to bylo o 0,77 t/ha více. Řepky se také sklidilo méně než loni, a to 1,17 milionu tun oproti loňským 1,4 milionu tun. Mírně se navýšila osevní plocha řepky na 394.000 hektarů.

 

Letošní sklizeň Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny celkem Řepka
Celkově ke sklizni (ha) 785.500 46.563 97.176 230.530 22.219 44.065 36.262 1, 262. 315 394.260
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 781.646 46 490,30 97.176 230.250 22.219 43.544 36.191 1, 257.517 394.049
Podíl sklizených ploch (%) 99,51 99,84 100,00 99,88 100,00 98,82 99,81 99,62 99,95
Celkově sklizeno (t) 4,595 .575 210.151 562.855 1,151.258 117.357 147.497 181.230 6,965. 924 1,169. 409
Průměrný výnos (t/ha) 5,88 4,52 5,79 5,00 5,28 3,39 5,01 5,54 2,97

Zdroj: MZe, redakčně upraveno

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru