Další akce Redakce doporučuje

Mise českých výrobců potravin, nápojů a potravinových doplňků

Datum konání: 10.09.2018 - 14.09.2018

Místo konání: Baku, Tbilisi, Gruzie, Ázerbájdžán

Pořadatel: CzechTrade (https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/mise-ceskych-vyrobcu-potravin_-napoju-a-potravinovych-doplnku)

Zahraniční kancelář CzechTrade Baku společně s ekonomickými úseky ZÚ ČR v Baku a ZÚ ČR V Tbilisi připravují prezentaci českých firem před ázerbájdžánskými a gruzínskými dovozci a prodejci potravinářských a farmaceutických produktů, jež by měla přispět ke zvýšení exportu do Ázerbájdžánu a Gruzie.

ZAMĚŘENÍ MISE
Prezentace potravin, nápojů a potravinových doplňků dovozcům a prodejcům v Ázerbájdžánu a v Gruzii.
Navázání spolupráce s menšími firmami, které mohou úspěšně fungovat jako zástupci českých firem.
B2B jednání s pohoštěním v Baku, v Tbilisi formou rautu za účasti zástupců ZÚ ČR v Baku a v Tbilisi. Kromě obchodních partnerů budou pozváni také zástupci Ministerstva zemědělství a Hospodářských komor obou zemí (AZPROMO, resp. GCCI).

Expozice Automatizace v potravinářství na Salimě 2018

↑ nahoru