Kofola ČeskoSlovensko oznámila změnu vlastnických podílů

Nealkoholické nápoje

Kofola ČeskoSlovensko oznámila změnu vlastnických podílů

09.06.2017 12:08:00

8.06. 2017 - Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko oznámilo významnou restrukturalizaci majetkových účastí ve skupině Kofola. Nově založená společnost AETOS, vlastněná rodinou Samarasů a ostatními zakladateli, bude od konce července 2017 majoritním vlastníkem skupiny Kofola s 68 % akcií. Kofola navíc předloží nabídku na odkup akcií společnosti Kofola za cenu 440,- Kč za akcii. V neposlední řadě chce firma zavést novou dividendovou politiku s cílem rozdělit do roku 2020 nejméně 60 % konsolidovaného čistého zisku. Dozorčí rada společnosti Kofola ČeskoSlovensko rovněž schválila opční program pro manažery.

Podle oznámení převede rodina Samarasů, většinový vlastník skupiny Kofola prostřednictvím KSM Investment SA, spolu s dalšími akcionáři Reném Musilou a Tomášem Jendřejkem své akcie v Kofole na nově založenou akciovou společnost AETOS registrovanou v České republice. Tímto úkonem se společnost AETOS stane akcionářem ve společnosti Kofola s podílem představujícím přibližně 56 % celkového základního kapitálu.

Následně druhý největší akcionář skupiny Kofola, CED GROUP S. à rl, holdingová společnost, ovládaná polským Enterprise Fund VI, investorský fond spravovaný společností Enterprise Investors, prodá společnosti AETOS své akcie společnosti Kofola ČeskoSlovensko, které představují 12 % celkového základního kapitálu společnosti Kofola za kupní cenu 440,- Kč za akcii.

„Podle plánu se společnost AETOS, plně vlastněná rodinou Samarasů a jejími přáteli, kteří byli ve firmě od samého počátku, stane majoritním vlastníkem skupiny Kofola s výrazným podílem ve výši 68 %," říká Daniel Buryš, finanční ředitel skupiny Kofola a pokračuje: „Záměrem je dokončit výše uvedené transakce do konce července 2017."

Kofola dále prostřednictvím své dceřiné společnosti RADENSKA d.o.o. předloží nabídku na akcie Kofoly představující až 5 % celkového základního kapitálu Kofoly za nabídkovou cenu 440,- Kč za akcii. Záměrem je zahájit nabídku do konce června 2017 na dobu až osmi týdnů. Společnost AETOS se této transakce nezúčastní.

Vedle výše uvedené restrukturalizace chce představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko zavést novou dividendovou politiku. „Naším cílem je rozdělit dividendu akcionářům společnosti Kofola v minimální výši 60 % z konsolidovaného čistého zisku dosaženého v každém finančním roce počínaje rokem 2017 do roku 2020," vysvětluje Daniel Buryš.

Dnes dozorčí rada společnosti Kofola také schválila opční program pro manažery. "Pokud společnost Kofola splní komerční a finanční cíle tříletého business plánu, manažeři si rozdělí až 202 tisíce kusů akcií, což představuje 0,9 % všech akcií společnosti Kofola," dodává Daniel Buryš.

Uvedení akcionáři společnosti Kofola ČeskoSlovensko se také dohodli, že budou spolupracovat na případném private placement nebo veřejné nabídce všech zbývajících akcií CED ve společnosti Kofola a 3 % akcií společnosti Kofola držených společností AETOS. V závislosti na tržních podmínkách by strany mohly realizovat takovou nabídku v roce 2018. „Transakce bude mít velký význam pro dlouhodobé posílení obchodování Kofoly na pražské burze,“ uzavírá Daniel Buryš.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru