Aktuality

Klastr OMNIPACK: rosteme i díky evropským dotacím

10.08.2013 09:20:26

Odstranit komunikační bariéry a zlepšit stávající výzkumně-vývojovou infrastrukturu. To bylo cílem klastru OMNIPACK, jehož členy jsou firmy z oblasti výroby obalů a obalové techniky. Na úspěšný projekt v celkové hodnotě 142 milionů korun získal dotaci téměř 56 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

„Klastry v České republice hrají stále významnější roli. Ukazují, že si firmy z jednoho oboru nemusí pouze konkurovat, ale mohou si rovněž vzájemně pomáhat a zvyšovat konkurenceschopnost oboru na mezinárodním poli,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. „Oceňuji rovněž schopnost klastrů budovat vazby mezi výzkumem, akademickou a podnikatelskou sférou,“ doplňuje.

„Klastru OMNIPACK se podařilo snížit náklady a propojit aktivity svých členů, kteří se tak mohou specializovat na svůj obor, zabývat se výzkumem a získané poznatky rychle a efektivně sdílet s ostatními,“ vysvětluje ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest. „Vznikla tak funkční znalostní a vývojová infrastruktura, která jednotlivým členům klastru pomáhá překonávat omezení menších podnikatelů a prosadit se účinněji na náročných zahraničních trzích,“ shrnuje hlavní myšlenku klastrů Očko.

Manažerka klastru Petra Šiškovázdůrazňuje, že právě díky podpoře z EU bylo možné provést tak rozsáhlé změny v relativně krátkém čase. „S rozvojem projektu nám svými znalostmi a zkušenostmi už dlouhodobě pomáhají také pracovníci královéhradecké kanceláře CzechInvestu. Jejich nadšení pro věc a obětavá snaha pomoci malým a středním podnikatelům v regionu stály u samotného zrodu Klastru a provází ho po celou dobu jeho existence,“ dodává Šišková.

OMNIPACK dotaci na rozvoj inovací získal konkrétně z programu Spolupráce – Klastry, který je jedním z 15 programů podpory OPPI. V České republice podpořil tento program 41 projektů, a to souhrnnou částkou 1,3 miliardy korun. Od svého založení v roce 2005 klastr díky evropským dotacím už zavedl jednotný informační systém, sjednotil řízení lidských zdrojů, podpořil vzdělávací aktivity zaměstnanců a založil společné zkušební a vývojové centrum.

Klastr OMNIPACK sdružuje přes 50 členů nejen z Královehradeckého, ale i Pardubického kraje a kraje Vysočina. Zabývá se vývojem, výrobou a testováním jak typizovaných průmyslových obalů a fixačních prvků (palety, přepravky, boxy, krabice a další), tak obalů, které jsou vyvíjeny přímo dle požadavků zákazníků.

http://www.czechinvest.org

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru