Kanada chce posílit zamědělství, nutné jsou ale investice do technologií

10.09.2019 09:31:53

Kanadské zemědělství má potenciál do roku 2030 dosáhnout hodnoty až 51 miliard dolarů v rámci HDP, což by dokonce převýšilo hodnotu automobilového a leteckého průmyslu dohromady. Nicméně, pro docílení tohoto úspěchu je zapotřebí určitých změn. Podíl kanadských zemědělských produktů na světovém exportu za posledních 20 let poklesl, a to ve prospěch rozvíjejících se zemí jako je Čína, Indie, Indonésie či Brazílie.

Podle viceprezidenta RBC je nutné zdůrazňovat, že zemědělství je pro Kanadu strategickou oblastí. Největší mezerou je málo investic do nových vyspělých technologií v zemědělství. Zde Kanada zaostává jak za USA, tak i za Indií a Brazílií. Problémem je také nedostatek studijních oborů v oblasti zemědělství, a tedy i nedostatek mladých kvalifikovaných pracovníků, tím pádem stárnoucí a postupně ubývající pracovní síla v tomto sektoru.

Zdroj: Calgary Herald
Vypracoval tým pracovníků CzechTrade Calgary

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru