Kamerové navádění laseru na produkt - málo známá funkce laseru Solaris

Produktové novinky

Kamerové navádění laseru na produkt - málo známá funkce laseru Solaris

07.05.2014 21:20:00

Složitý úkol vyžadující snímání polohy pružiny, včetně úhlu stoupání jednotlivých závitů a následné přesné navádění značícího laserového paprsku na pružinu s precizním značením - to je málo známá funkce laseru Solaris.

Vektorový laserový systém má definovanou značící plochu, která je například 100x100mm. V této značící ploše je možné umístit jakýkoliv nápis, text nebo grafiku, logo. Veškerý laserový popis může být otočený o jakýkoliv úhel. Kamera snímá produkt, který je v tomto projektu velmi složitý a tvoří jej automobilová pružina. Kamera má údaje o poloze pružiny, úhlu natočení a tyto parametry zašle do laseru, který automaticky natočí nápis a posune do polohy definované zaslanými souřadnicemi z kamery.

Pro propojení s laserem Solaris je možné použít jakoukoliv kameru komunikující na UDP protokolu. Používá se zde kamera Festo, jejíž výhodou je zabudovaný řídicí systém, který kabelem přímo komuniuje s laserem. Již žádný mezičlánek mezi laserem a kamerou není, jeden konektor kabelu do laseru a druhý do kamery, zbytek zabezpečí software přímo v kameře.

Uvedený systém je možné použít jak pro statické značení, kdy produkt stojí pod laserovou hlavou. Solaris laser značí také za pohybu produktu, tedy pokud jede produkt na dopravníku nebo v manipulátoru, je snímána rychlost pohybu enkodérem a laserový paprsek sleduje pohybující se produkt a značí na něj.

Pokud jedou produkty v různé poloze a náhodném natočení na dopravníku, lze s výhodou využít snímání produktu kamerou a navádění laserového paprsku. Kamera zasílá informaci o poloze produktu a úhel natočení, laser Solaris eSolarMark natáčí nápis a polohuje jej přesně na produkt. Není potřeba ukládání a polohování produktu, vše běží automaticky za pohybu.

http://www.LT.cz

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru