Výroba potravin

Izrael se chystá zjednodušit předpisy pro dovoz potravin

20.06.2014 14:33:59

Již několik měsíců se v Izraeli vedou diskuse, jakým způsobem dosáhnout snížení neúměrně vysokých maloobchodních cen potravin, které jsou i podle místního konzervativního tisku minimálně o 19 % vyšší, než je průměr zemí OECD. Za prvotní příčinu vysokých cen jsou považovány zbytečně přísné a byrokratické dovozní předpisy, které významně zdražují dovozy a celou řadu zahraničních výrobců dokonce odradí své zboží do Izraele vůbec nabízet. Na trhu tak nevzniká dostatečná cenová konkurence, která by nějak výrazně ohrožovala dominantní postavení místních výrobních konglomerátů (k těm největším patří Tnuva, Strauss, Tara, Dabach Brothers a Central Bottling Co.).Nyní se izraelská vláda konečně odhodlala ceny potravin řešit a na svém nedávném zasedání schválila zmírnění dovozních předpisů alespoň pro některé kategorie potravin. Patří sem např. těstoviny, rýže, cereálie, trvanlivé pečivo nebo káva, kterých se ročně dováží zhruba za 1 mld. šekelů (350 mil. USD). Pro tyto kategorie nebude nutné absolvovat celý schvalovací proces, ale bude stačit písemné prohlášení výrobce o zdravotní nezávadnosti a shodě s předepsanými standarty. Izraelské Ministerstvo zdravotnictví odpovědělo na dotaz ZK Tel Aviv, že se v tomto smyslu připravuje změna legislativy a nové předpisy by měly vstoupit v platnost v průběhu jednoho roku.

Situace se zatím nemění pro kategorii tzv. health-sensitive products, kam patří mimo jiné veškeré masné i mléčné výrobky a dětská výživa. Zde zůstane v platnosti stávající praxe, tzn. že místní certifikovaný distributor musí obdržet dovozní licenci na každý dovážený produkt. Licence je podmíněna souhlasem Hlavního izraelského rabinátu, který vydává tzv. kašrut certifikát (potvrzení o tom, že uvedený výrobek je košer). V praxi probíhá schvalování tak, že před udělením licence přijede k zahraničnímu výrobci na kontrolu pracovník rabinátu z Izraele, zkontroluje pracovní postupy a pokud je vše v pořádku, dovoz schválí a současně pověří rabinát v dané zemi (v našem případě Pražský Rabinát, Maislova 18, Praha 1) průběžnou kontrolou dodržování předepsaných předpisů. Odhaduje se, že dodržování těchto předpisů a platby za udělení licence zdraží dovozní cenu například tvrdých sýrů o 35 %. Místní vláda se proto snaží zjednodušit i tento systém alespoň tím, aby za vydání kašrut certifikátů odpovídal pouze zahraniční rabinát, ovšem odpor Hlavního izraelského rabinátu ke snížení svého vlivu a ztrátě dobře placených míst cestujících kontrolorů je zatím pochopitelně silný. Jednání o přijetí nějakého kompromisu budou dále pokračovat.

Vývoz potravin z České republiky do Izraele zatím není zatím příliš významný – v roce 2013 tvořil zhruba 1,7 % z celkového českého vývozu 630 mil. USD. Konkrétně se vloni jednalo o následující hodnoty a skupiny výrobků:
6,1 mil. USD - cukr, sacharózailustrační obrázek
1,7 mil. USD - pivo
1,3 mil. USD - homogenizované potravinové přípravky
1,1 mil. USD - cukrovinky
0,5 mil. USD - pekárenské výrobky

Se zjednodušením dovozních předpisů by se ale na trhu mohli pokusit uplatnit i někteří další čeští producenti. Klíčovým úkolem je nalézt a přesvědčit o své kvalitě i ceně některého místního certifikovaného distributora, který již má s importem zkušenosti. Zahraniční kancelář MPO / CzechTrade je v tomto připravena českým firmám pomoci buď formou individuální asistenční služby anebo v případě dostatečného zájmu i katalogovou prezentací na největším potravinářském veletrhu v zemi ISRAFOOD 2014 (25.–27.11. 2014, http://www.stier-group.com/ISRAFOOD).

http://www.czechtrade.cz/

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru