Produktové novinky

ISaGRAF vydal verzi 6.1 systému ISaGRAF

ISaGRAF vydal verzi 6.1 systému ISaGRAF

23.04.2012 08:52:00

Společnost ISaGRAF, přední dodavatel softwaru pro automatizaci, vydala novou verzi 6.1 svého systému ISaGRAF. Systém ISaGRAF je přední průmyslový firmware a pracovní prostředí pro návrh softwaru prostředků průmyslové automatizace, jenž je v souladu s normami IEC 61131-3 a IEC 61499. Verze ISaGRAF 6.1 je zásadní inovace, obsahující nové pracovní prostředí a novou verzi 5.3 firmwaru C5. Systém je založený na výkonném softwaru Microsoft® Visual Studio® 2010 a nabízí větší rychlost, vylepšené uživatelské rozhraní a vyspělý manažer pro ukotvení a skrytí oken.

ISaGraf 6.1

ISaGRAF 6.1 obsahuje doplňkové moduly (plug-in) pro implementaci nových funkcí i pro implementaci některých osvědčených funkcí, díky nimž se oceněný systém ISaGRAF 5 stal tak populární mezi zákazníky na celém světě. Mezi funkcemi, které jsou znovu zavedeny do pracovního prostředí ISaGRAF 6.1 Workbench, patří editor pro návrh projektů podle normy IEC 61499 (norma definuje otevřenou architekturu pro decentralizované řízení). Dále jsou k dispozici editory pro jazyky LD, FBD, ST, SFC a SAMA.

Další důležitá funkce dostupná v nové verzi systému je funkce pro řízení verzí zdrojů, Version Source Control, která poskytuje prostředky pro to, aby tytéž prvky (zařízení, zdroj, programová organizační jednotka – device, resource, POU) mohlo prostřednictvím přihlášení a odhlášení (check-out/check-in) využívat několik uživatelů. To umožňuje uživatelům spravovat několik verzí projektů, zálohovat a obnovovat celý projekt nebo jen jeho určité prvky a porovnávat soubory v různých verzích.

Další nové funkce v ISaGRAF 6.1 jsou uživatelské přerušení, převzetí služeb při selhání, strom závislostí, knihovna bloků, monitor zámků proměnných a stav procesoru.

Protože různé druhy aplikací vyžadují různé druhy přerušení (např. uplynutím stanovené doby, příchodem impulzu, I/O...), implementace přerušení v systému ISaGRAF poskytuje nástroje, které umožňují OEM definovat svá přerušení a namapovat je do aplikace ISaGRAF. Součástí systému je také plug-in, který dovoluje, aby přerušení byla konfigurována a programována i koncovými uživateli.

Funkce převzetí služeb při selhání (failover) uvádí systém s redundantní architekturou do provozního stavu, kdy jsou funkce řízení předány sekundárnímu systému. Děje se tak v době, kdy je primární systém nedostupný pro poruchu nebo plánovanou odstávku. Funkce převzetí služeb při selhání se používá v případech, kdy je třeba, aby měl řídicí systém větší odolnost proti poruše. Funkce převzetí služeb při selhání v ISaGRAF 6.1 umožňuje uživateli modifikovat pravidla a měnit podmínky, za nichž procesor získá nebo ztratí služby řízení.

Strom závislostí je plug-in, který uživateli dává celkový přehled o všech souvisejících prvcích v aplikaci, takže může vidět všechny závislosti mezi proměnnými stejně jako vzrůstající či klesající závislosti pro každou proměnnou.

Knihovna bloků vylepšuje uživatelské rozhraní tím, že dává uživateli možnost umístit jakoukoliv funkci nebo funkční blok do programu metodou drag and drop místo výběru ze selektoru bloků. Funkce a funkční bloky jsou v kontextu k vybranému projektu, zařízení nebo zdroji, jsou sdruženy podle oblastí nebo kategorií a uživatel je může vyhledávat také podle názvu bloku.

Monitor zámků proměnných zobrazuje seznam všech uzamčených proměnných.

Funkce stav procesoru poskytuje uživateli klíčové informace o procesoru řídicího systému, včetně verze projektu, který je v běhu, doby cyklu a počtu uzamčených proměnných.

Nový firmware C5 verze 5.3 má několik nových šablon – např. šablony pro nové funkce uživatelského přerušení a převzetí služeb při selhání v operačních systémech Microsoft Windows a Linux. K dalším novým funkcím patří určení priority pro simultánní přechod OR divergence v SFC.

ISaGRAF 6.1 obsahuje zdarma ISaGRAF Free Firmware pro XP Embedded, 32bitové a 64bitové Windows XP®, Windows Vista® a Windows 7® a plně funkční pracovní prostředí ISaGRAF 6.1 Workbench, v němž mohou vývojáři vytvářet kompletní aplikace. ISaGRAF Free Firmware obsahuje Modbus TCP Client a Modbus TCP Server.

http://www.mymepax.com

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru