Další akce Redakce doporučuje

Innovation Days 2018

Datum konání: 20.09.2018 - 21.09.2018

Místo konání: Centrum aplikovaného výskumu, Sučany, Slovensko

Pořadatel: (http://innovationdays.sk/)

INNOVATION DAYS 2018 je v poradí tretí ročník podujatia pre odbornú verejnosť organizovaný spoločnosťami robotec, VAW WELDING a VAW.

Počas prvých dvoch ročníkov „Dni inovatívnych robotických technológií" bolo predstavených niekoľko unikátnych výrobných technológií, ktoré zaujali odbornú verejnosť. Úspešnosť prvých ročníkov, účasť zahraničných partnerov a pozitívne ohlasy účastníkov priviedli spoločnosti robotec, VAW WELDING a VAW k myšlienke urobiť z INNOVATION DAYS tradíciu.

V dňoch 20. – 21. septembra 2018 bude v Sučanoch, v sídle firiem robotec, VAW WELDING a VAW pre účastníkov podujatia pripravených množstvo noviniek a praktických ukážok spojených s odborným výkladom. Toto podujatie si kladie za cieľ predstaviť technologické inovácie a upriamiť pozornosť na možnosť ich praktického využitia v priemyselnej výrobe.

Nová robotická linka na Lipánky a tvarohy v Madetě v Jindřichově Hradci

↑ nahoru