Filtrace louhu v automatických myčkách lahví

Aktuality Komerční prezentace

Filtrace louhu v automatických myčkách lahví

23.04.2013 09:41:00

Německý výrobce průmyslové filtrační techniky Boll & Kirch nabízí pro oblast nápojového průmyslu své speciální automatické filtry pro filtraci louhu v automatických myčkách lahví. Zde spolupracuje již téměř 2 roky s výrobcem automatických myček firmou KRONES, která mycí linky těmito automatickými filtry Boll & Kirch vybavuje.
Vlastními automatickými filtry však lze dodatečně vybavit i starší mycí linky a tím zvýšit efektivitu a docílit úspory nákladů.
Cílem zvýšené filtrace je především zlepšit a zkvalitnit čištění lahví od zbytků etiket a dalších nežádoucích nečistot, čímž se sníží zmetkovitost čištěných lahví při závěrečné automatické optické kontrole kvality čistoty umytí, nebo také např. snížit opotřebení strojního vybavení myčky (čerpadel, nosičů lahví, dopravníkových řetězů, interních ostřikovacích trysek a interního chladiče). Dalším efektem je prodloužení životnosti roztoku louhu. Jaká je efektivita filtrace pro prodloužení účinnosti louhu však nelze paušálně říci, neboť v různých provozech jsou různá vyhodnocovací kritéria.
Při filtraci se z roztoku louhu sodného (NaOH 2%), který se používá téměř ve všech myčkách lahví, odstraňují vlákna papíru a jiné nečistoty, např. plísně, korky apod. Aditiva, odpěňovače a jiné přísady se filtrací nezachycují. Vlastní filtrace nemá vliv na chemické složení roztoku.
Např. při použití filtru 6.64.05 DN100 je průtočné filtrované množství louhu Q = cca 10 až 15 m3/h. Automatický filtr je osazen filtračními svíčkami s podélnou štěrbinou a kruhovým profilem drátků tkaniva vložek. Vlastní nerezové drátky filtračních vložek jsou elektrolyticky leštěny na vysoký lesk, což se děje proto, aby se na jejich co nejhladším povrchu nemohla zachycovat filtrovaná vlákna. Jiný typ filtračních svíček nelze použít.
Vlastní filtrační vložky se v pravidelných intervalech čistí zpětným profukem pomocí stlačeného vzduchu s odvodem kalu do usazovací nádrže (platí, že i při čištění filtračních vložek je vlastní filtrace neustále plně v provozu).

Pro čištění použitých lahví se používají dva typy myček lahví:
- myčky se dvěma konci, vstup lahví na jedné straně, výstup lahví na druhé straně;
- myčky s jedním koncem, u kterých je vstup i výstup lahví na jedné straně.

Myčky lahví mají v závislosti na velikosti různý počet louhových nádrží. Zpravidla by měla být nádrž 1 vždy filtrována filtrem 6.64. V této nádrži je největší podíl nečistot, neboť zde dochází k odlučování etiket.
Na přání zákazníka lze však filtrovat i druhou nádrž. Filtrací by se mělo omezit přinášení nečistot do následujících nádrží a poté do vodní zóny (závěrečné čištění lahví). Vodní zóny v myčce jsou uspořádány kaskádovitě.
Je též možná střídavá filtrace lázně 1 a 2. Přitom je důležité, aby byl filtr instalován tak, aby nedocházelo ke kavitaci čerpadla, případně k přerušení průtoku média filtrem. V ideálním případě je louh odebírán min. cca 15 cm nad dnem nádrže a vrací se do stejné nádrže v dostatečné vzdálenosti od odběru. Roztok louhu se v každém případě musí odebírat z hlavní nádrže (tam se lahve myjí).
Při instalaci se musí dbát na to, aby nemohlo v žádném případě dojít k vyprázdnění filtru, neboť kvůli klihu a vláknitým zbytkům by se pak filtrační svíčky jen velmi těžko vyčistily. V pravidelných intervalech se zařízení kompletně vyprazdňuje, přitom musí ve filtru zůstat zbytek louhového roztoku. Ideálně je řízení filtru propojeno s řízením myčky lahví, takže filtr je vypnut, pokud není v zařízení žádný louhový roztok.
Dále je třeba dbát na to, aby odtok ze zachycovací nádrže byl bezpečně odveden do odtokového žlabu, jinak by hrozilo nebezpečí zranění personálu.

Firma Boll & Kirch dodává pro toto použití kompletní sestavu automatického filtru včetně čerpadla. Tato kompletní jednotka se musí na místě propojit s myčkou lahví. Interní kabeláž a potrubní spojení jednotky je prováděno výrobcem.

Výhradním dovozcem a zástupcem firmy Boll & Kirch je firma Schmachtl CZ spol. s r. o.

Vypracoval:
Schmachtl CZ spol. s r. o. / Ing. Oto Havelka, Ing. Lubor Šíp

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru