FachPack 2015: Boom obalového průmyslu

Aktuality

FachPack 2015: Boom obalového průmyslu

26.10.2015 15:27:00

Tolik, jako nikdy předtím: 44.022 návštěvníků z řad odborné veřejnosti (v roce 2013 – 34.598) přišlo na norimberský veletrh FachPack. S počtem 1.565 vystavovatelů (v roce 2013 -  1.439) a další plochou navíc v nové hale 3A vytvořil evropský veletrh obalového průmyslu nové rekordy ve všech třech veletržních ukazatelích. „The ultimate package is no package“ – s tímto provokativním citátem odstartoval americký designer a zahajovací řečník Karim Rashid tento úspěšný veletrh.

„Jsme zaplaveni vlnou návštěvníků“, říká s potěšením Heike Slotta, vedoucí pořadatelského oddělení. „Mimořádné velký zájem o veletrh FachPack odráží náladu na trhu.“ Skutečně: Jak ukazují výsledky ankety nezávislého institutu, více než polovina návštěvníků a vystavovatelů to potvrdili a očekávají, že ekonomická situace v oboru bude mít rostoucí tendenci. Slotta spokojeně shrnuje: „Silná stránka veletrhu FachPack se jednou opět ukázala – v Evropě to je zkrátka ústřední podnik, na kterém se setkávají odborníci z obalového průmyslu.“

Tak to vidí nejenom němečtí odborníci, nýbrž do Norimberku to táhne stále více zahraničních návštěvníků, aby zažili evropský obalový průmysl pod jednou střechou: 23 procent hostů dorazilo ze zahraničí, převážně ze sousedních zemí - Rakouska, České republiky, Polska, Švýcarska, Nizozemí a Itálie.

Veletrh FachPack je zajímavý pro každého, kdo vyrábí nebo balí spotřební a průmyslové zboží. Typický návštěvník veletrhu FachPack v roce 2015 byl z potravinářského, papírenského a polygrafického průmyslu, farmaceutického a medicínského, automobilového, strojního a strojírenského nebo chemického průmyslu. Byl to muž (75 procent) a na veletrhu se zdržel průměrně 1,2 dne, a protože byl s nabídkou na veletrhu spokojený (99 procent), plánuje, že se na veletrh v budoucnu opět vrátí (96 procent).

Dobrá polovina návštěvníků cestovala do Norimberku s cílem dozvědět se něco o novinkách; další sem jeli s přáním navázat obchodní kontakty (35 procent), vyměnit si zkušenosti a informace s kolegy z oboru (31 procent) a získat obecný přehled o situaci na trhu (30 procent) - respondenti mohli uvádět i více motivací. Okolo 88 procent specialistů na obaly uvádělo, že ve svém podniku mají vliv na rozhodování o nákupech. Hlavní zájem směřovali návštěvníci veletrhu k balicím materiálům a prostředkům (téměř polovina), na druhém místě pak k balicím strojům (více jak třetina). Zhruba čtvrtinu pozornosti si vždy získaly stroje a zařízení balicí periférie, balicí pomůcky, obalová logistika jakož i potisk a úprava povrchu obalu (respondenti mohli uvádět i více možností).

Koncepce vyšla: vystavovatelé zasáhli nejdůležitější cílové skupiny
Nejen pro návštěvníky, ale i pro vystavovatele byl veletrh FachPack 2015 uspokojivou akcí. Okolo 90 procent vystavovatelů hodnotilo celkový výsledek své účasti na veletrhu pozitivně a celých 96 procent uvedlo, že zasáhly nejdůležitější cílové skupiny. 96 procent si rovněž pochvalovalo odbornost návštěvníků svých stánků a návštěvníky hodnotilo pozitivně; 87 procent dotázaných vystavovatelů očekává, že uzavřou obchod po skončení veletrhu.

Bernd Rögner, ředitel prodeje společnosti Kardex Deutschland GmbH, Neuburg/Kammel: „Opět se nám potvrdilo, že veletrh FachPack 2015 je důležitým místem setkání kompetentního odborného publika z oblasti intralogistiky. Rozhovory s projektanty a vedoucími pracovníky měly vesměs vysokou úroveň a stali se východiskem pro zajímavé projekty. Zejména středně velké podniky ukázaly i nadále rostoucí zájem o automatizovaná skladová řešení. Veletrh FachPack tak i v budoucnu zůstane pevnou součástí naší marketingové koncepce.“ 
Tento rok vystavovalo na veletrhu FachPack 1.565 podniků, přičemž dominoval německý obalový průmysl, který byl v Norimberku zastoupen 1.069 firmami. Avšak pokračoval i trend sjednocování Evropy. Tento rok přijelo do Norimberku 496 mezinárodních vystavovatelů (32 procenta, v roce 2013 -  28 procent) s celkem 37 zemí – jednalo se hlavně o sousední země: Nizozemí, Itálie, Švýcarsko, Rakousko a Polsko. Kouzlo veletrhu FachPack tkví rozmanitosti jeho nabídky produktů a služeb souvisejících s balicím procesem z oborů obalů (728 vystavovatelů), techniky (558), úpravy povrchů (255) a logistiky (349). Ne všechny firmy (převážně střední velikosti) prezentovaly řešení výhradně z jednoho segmentu, u zhruba pětiny firem bylo možné jejich nabídku přiřadit několika segmentům.

TÉMA: „Označování & etiketování“
Poprvé bylo pro veletrh vyhlášeno téma. Již od doby, co se veletrh FachPack začal pořádat, doprovázelo obalové a balicí procesy průřezové téma „Označování a etiketování“, které se v roce 2015 dostalo poprvé do centra pozornosti. A i tady to hučelo jako v úle. Velice oblíbenou se mimo jiné stala speciální show „Smart Labelling – pohled do budoucnosti“ německého Fraunhofer Institutu pro tok materiálu a logistiku (IML) z Dortmundu. „Jsem velice nadšený z návštěvnosti, které se nám dostalo“, shrnuje Philipp Wrycza, vědecký pracovník německého Fraunhofer Institutu pro tok materiálu a logistiku IML. „Náš stánek navštívilo mnoho návštěvníků, které se na nás obraceli s cílenými dotazy ohledně labellingu. Stejně tak mnozí využili příležitost prohlédnout si naše exponáty a chtěli se dozvědět, co nás v budoucnu v tomto oboru i v každodenním životě čeká.“

Výrobci etiket s řešeními pro potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl a obchod měli společnou prezentaci se spolkovým Sdružením výrobců samolepicích etiket a konvertorů (VsKE) v pavilonu „Etiketování & mnohem víc“. Z živého zájmu o tento společný stánek profitovali všichni jeho účastníci. Stefan Bisping, obchodní ředitel společnosti Wilhelm Bähren GmbH & Co. KG, Mönchengladbach: „Na FachPacku jsme poprvé a využili jsme možnost prezentovat naši společnost v rámci klíčového tématu v pavilonu ‚Etiketování & mnohem víc‘. Naprostý úspěch - od koncepce a předběžných konzultací až po počet návštěvníků jakož i jejich odbornost - jsme naprosto nadšeni!“

Obaly & více v rámcovém programu
Ten, kdo se zajímá i o témata mimo jeho každodenní obchodní činnost, která pohánějí jeho obor, a chtěl se o nich dozvědět něco více, musel být rámcovým programem uspokojen po všech stránkách: fóra, speciální show, tematické parky - možností a příležitostí se zeptat byla celá řada. 90  procent hostů dorazilo ze zahraničí,  návštěvníků hodnotilo tuto nabídku pozitivně. Tak například 3.836 hostů lačných po vědění se poskládalo v hledišti při fóru PackBox, které společně uspořádaly renomované firmy v oboru s pestrým programem zahrnujícím 33 přednášek a diskusní kroužky pod heslem „Inspirace, inovace, informace“.

Jedním z dalších vrcholů veletrhu byla akce „Erlebniswelt Vollpappe (Lepenkový svět)“, kdy během veletrhu vyrostl na výstavišti stánek z vlnité lepenky, nebo fórum věnované vlnité lepence s internetovým expertem Saschou Lobem jako hostem na pódiu či tržiště „Process & Materials“, tematický park „Verpackung in der Medizintechnik und Pharmazie (Balení v medicínské technice a farmacii)“ či speciální show „airpop®“, „Packaging Design“ nebo „Deutscher Verpackungspreis (Německá cena za obaly)“.

K tématu podpory mladých pracovníků a vzdělávacích příležitostí byl na poslední den veletrhu připraven pestrý program „Competence meets Future“ pro inženýry, designéry a logistiky obalového průmyslu. Mnoho studentů z vysokých škol mimo jiné i z Berlína, Hamburku, Mnichova, Karlsruhe a Drážďan přijalo pozvání na veletrh FachPack do Norimberku, aby se u personálních poradců z obalového průmyslu a u možných budoucích zaměstnavatelů informovali o pracovních a kariérních možnostech a dalším vzdělávání.

 

https://www.fachpack.de

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru