Export potravin může ovlivnit přebytek zahraničního obchodu Polska

Výroba potravin

Export potravin může ovlivnit přebytek zahraničního obchodu Polska

10.11.2013 14:06:00

V letošním roce poprvé od změny politického systému Polsko může dosáhnout kladné obchodní bilance. Pokud k tomu dojde, výrazný podíl na tom bude mít dynamický růst exportu polských potravin, informoval náměstek ministra hospodářství PR Dariusz Bogdan. Podle Ministerstva hospodářství PR rok 2013 bude výjimečný z toho důvodu, že po 24 letech Polsko má šanci zaznamenat vyšší export než import. Velký význam je zde připisován polským potravinám, které jsou stále častěji vnímány v zahrančí jako velice dobrý výrobek.Podle polského Hlavního statistického úřadu v období leden-červenec 2013 deficit zahraničního obchodu Polska dosáhl 652,6 mil. EUR. Export dosáhl 86.872,1 mil. EUR (růst o 6,2 %) a import 87.524,7 mil. EUR (pokles o 1,7 %).
V celém roce 2012 polský export dosáhl 145,5 mld. EUR, import 154,0 mld. EUR a deficit 10,5 mld. EUR. O rok dříve deficit činil 15,9 mld. EUR.

Naproti tomu v zemědělsko-potravinářském sektoru obchodní bilance Polska je již mnoho let kladná. V roce 2012 činila 4,3 mld. EUR při vývozu dosahujícím 17,9 mld. EUR a dovozu ve výši 13,6 mld. EUR. V období leden-červen 2013 přebytek zahraničního obchodu v tomto sektoru činil 2,4 mld. EUR oproti 1,5 mld. EUR ve stejném období předchozího roku.

Zdroj: Velvyslanectví PR v Praze na základě www.wnp.pl
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO ve Varšavě.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru