Ekonomické úspory spočívající v pořízení procesních in-line senzorů v pivovarských provozech

Pivovarství

Ekonomické úspory spočívající v pořízení procesních in-line senzorů v pivovarských provozech

11.07.2016 09:49:00

Nahrazování lidských zdrojů automatizací, robotizací a modernizací, je dlouhodobým trendem  v potravinářských a nápojových provozech s vyššími výrobními kapacitami, nicméně modernizace  a automatizace se dnes stává standardem i v podnicích menších kapacit.

Nezbytnou součástí automatizovaných moderních provozů jsou měřící a regulační prvky. Procesní senzory in-line k měření sledovaných parametrů kvality produktu, jsou jejich stěžejním prvkem. Procesní senzory mohou být součástí i poloautomatického provozu, kde je nutné kontrolovat sledované parametry kontinuálně. Takovouto kontrolou může pivovar ušetřit významné finanční částky, eliminují se procesní chyby v provozu a předchází se ztrátám ve výrobě jak na surovinách, tak na produktech. V plně automatizovaných provozech, kde jsou zařazeny i regulační prvky, jsou ušetřeny náklady na lidské pracovní síly pro obsluhu linky.

Efektivita a ekonomické úspory pivovaru

Jedním z argumentů, který hraje významnou roli při rozhodování, zda senzor pořídit, či nikoli, je ekonomická úspora, respektive návratnost dané investice do zařízení. Níže jsou uvedeny konkrétní příklady, na jakých demonstrovat úspory a výhody v pivovarských provozech, jež sledujeme při zařazení senzorů do technologií v tomto odvětví.

Senzory Centec mohou být instalovány jako samostatné jednotky integrované do stávajícího systému technologie pivovaru, nebo mohou být součástí nového technologického celku Centec navrženého dle požadavku zákazníka na klíč. Vývoj a výroba senzorů probíhají v Německu, senzory jsou tedy z jednoho zdroje, což zaručuje stoprocentní dostupnost technické podpory, náhradních dílů a rychlé servisní služby.

Příklady uplatnění in- line senzorů v pivovarském průmyslu

Spotřeba sladu

Šetrné řezání vodou, zařízení HGB – High Gravity Blending, spolu s procesním in-line měřením původního extraktu a obsahu alkoholu v produktu senzorem Combitec, je dnes běžnou praxí a přináší pivovarům významnou ekonomickou úsporu. Např. při výstavu piva 250 000 hektolitrů ročně při úpravě stupňovitosti z 9,9° na 9,7° ušetří pivovar 50 tun sladu ročně, při ceně sladu 9 Kč/kg je to za rok 450 000 kč.

Navýšení kapacity hlavního kvašení a dokvašování

Díky navýšení objemu finálního produktu na studeném bloku při HGB, šetří pivovar výrobní kapacity sklepních prostor, respektive CK tanků.

Úspora v kvasném hospodářství

Prozajištění optimálního průběhu hlavního kvašení, je možné zařadit k provzdušňovací jednotce Centec senzor Oxytrans TR na měření obsahu kyslíku v mladině. Toto zařízení v kombinaci se senzorem je dnes běžnou součástí pivovarů.

Měření počtu buněk při zakvašování

Automatické zakvašování zajišťuje přesné dávkování živých kvasnic ze zásobníku kvasnic do fermentoru během daného časového intervalu. Systém dávkování kvasnic, spolu se senzorem ABER sledující počet živých kvasnic in- line, zaručí nadávkování nastaveného objemu kvasničné dávky na určitý objem media. Během dávkování systém měří koncentraci živých buněk v potrubí. Výsledky jsou porovnávány s hodnotou průtoku media a při dosažení požadované koncentrace buněk na daný objem je dávkování automaticky zastaveno.

Sledování obsahu kyslíku v pivu

Množství kyslíku v pivu je jedním z faktorů, který ovlivňuje stárnutí piva, respektive jeho trvanlivost. Zařazením kontinuálního monitoringu obsahu kyslíku v pivu, například před plnič, pivovar předejde případným reklamacím od zákazníků.

Úspora při odstřelu kvasnic

Zařazením procesního zákaloměru Sigristpo do hlavního kvašení a odstřelu kvasnic dokáže pivovar ušetřit až několik desítek hektolitrů piva. Fotometrický senzor a jemu přiřazené regulační prvky pohotově reagují na změnu zákalu media a nevznikají ztráty meziproduktu.

Úspora křemeliny při filtraci

Měřením zákalu nefiltrovaného piva lze optimalizovat využití filtračních materiálů – dávkování křemeliny (počet buněk vs. velikost dávky křemeliny). Toto umožní nezatěžovat filtr a zvýšit tak množství vyrobeného piva během jednoho filtračního procesu. Tato aplikace může být jak v provozu plně automatizovaném, tak poloautomatickém.

Automatizovaný provoz je samozřejmě velikou výhodou a přináší významné úspory pro dané provozy. Nicméně lidské zdroje nejsou v průmyslu plně nahraditelné roboty a stroji. Pouze nalezení bilance ve spolupráci lidí a strojů může do značné míry ulehčit život pracovníkům v jednotlivých technologických odděleních pivovarů.

Autor: Marcela Širmerová, Sales specialist, Centec, spol. s.r.o.

 • Odplynění pomocí membránových modulů v nerezovém housingu o kapacitě 600 hl-h
  Odplynění pomocí membránových modulů v nerezovém housingu o kapacitě 600 hl-h
 • On line procesní senzor na měření koncentrace živých kvasnic
  On line procesní senzor na měření koncentrace živých kvasnic
 • Stripovací kolona pro odplynění vody o kapacitě 200hl-h
  Stripovací kolona pro odplynění vody o kapacitě 200hl-h
 • Stripovací kolona pro odplynění vody se zásobním tankem o kapacitě 170 hl-h
  Stripovací kolona pro odplynění vody se zásobním tankem o kapacitě 170 hl-h
Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru