Cukrovary

EBRD financuje výstavbu největší bioplynové jednotky v cukrovaru na Ukrajině

01.08.2014 13:01:00

Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (ЕBRR) zahájila program financování ve výši cca 7,1 mil. EUR výstavby a zprovoznění bioplynové jednotky o výkonu 2,25 МW na základě Rokytnjanského cukrovaru v Kyjevské oblasti. Uvedená jednotka se stane největším objektem toho druhu v zemi. Generovaná elektřina se bude dodávat do energetické soustavy země podle předem odsouhlaseného zeleného tarifu.

Tímto projektem banka pokračuje v podpoře projektů vývoje alternativních zdrojů energií na Ukrajině, což čím dál nabývá většího významu pro energetickou bezpečnost země. Poskytovaný finanční balík zahrnuje desítiletý úvěr EBRR ve výši cca 5,07 mil. EUR a úvěr na dobu 15 let z Fondu čistých technologií (Clean Technology Fund) ve výši cca 2,03 mil. EUR.

Bioplynový projekt v cukrovaru ve městě Rokytne se financuje v rámci Programu financování alternativní energetiky na Ukrajině (USELF) – investičního programu v rozsahu 140 mil. EUR, jehož účelem je poskytnutí úvěrů místním soukromým podnikům pro realizaci malých a středních projektů obnovitelné energetiky na Ukrajině. Náklady na strategické ekologické vyhodnocení projektu ve městě Rokytne pokrývá Globální ekologický fond.

Fond čistých technologií byl založen v r. 2008 za účelem poskytnutí finanční podpory rozvojovým zemím při zavádění technologií obnovitelné energetiky a energetické účinnosti, které mají velký potenciál snížení emise skleníkových plynů v dlouhodobém horizontu. Fond již financuje programy v 15 zemích a je tak největším účinným vícestranným nástrojem financování klimatických projektů. Tento projekt je součástí programu operativního reagování EBRR zaměřeného na podporu reálného sektoru ukrajinského hospodářství. Banka plánuje investovat na Ukrajině kolem 1 mld. EUR ročně. Objem investic za období od února 2014 již překročil 500 mil. EUR.
EBRR je v současnosti největším finančním investorem na Ukrajině. Ke dni 1. května 2014 se banka zavázala k poskytnutí úvěru ve výši 8,4 mld. EUR pro 327 projektů v zemi.

Národní banka Ukrajiny na požadavek Mezinárodního měnového fondu provedla stresové testování domácích komerčních bank. Výsledky ukázaly, že 28 z testovaných bank potřebují posílení kapitálu, a to v celkové výši 50 mld. UAH (cca 4,2 mld. USD). Akcionáři bank buď nedisponují podobnými prostředky nebo v současné době neriskují investovat do ukrajinského trhu. Nyní Národní banka Ukrajiny vede konzultace s mezinárodními experty ohledně možných cest řešení stávající situace.


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Kyjevě.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru