Dodavatelům technologií se většinou daří plnit objednávky. Funguje i servis, ale někdy s obtížemi

Aktuality

Dodavatelům technologií se většinou daří plnit objednávky. Funguje i servis, ale někdy s obtížemi

31.03.2020 08:20:00

Výrobci potravin a nápojů se neobejdou bez surovin, ale ani bez dodávek technologií a servisu již používaných. V čase nouzového stavu tak musí i dodavatelské společnosti plnit objednávky, poskytovat servis, čímž se stávají jedním z klíčových subjektů pro nezbytné dodávky obyvatelstvu. Zástupci dodavatelů technologií v anketě popsali, jak je nelehká situace nouzového stavu postihla. Položili jsme jim tři otázky:

1.    Jak nouzový stav narušil chod vaší společnosti?
2.    Daří se vám plnit objednávky zákazníků?
3.    Poskytujete i nadále servisní služby v plném rozsahu?

Daniel Havlíček, FANUC Czech s.r.o.
1. Chtělo by se říci, že nijak, ale samozřejmě v rámci opatření vlády jsme i my přistoupili k preventivním opatřením. Všichni zaměstnanci jsou převedeni na home office. Jako první tam ještě před vládními opatřeními byli převedeni servisní technici, abychom neohrozili jejich zdraví a potažmo naši schopnost poskytovat servis našim zákazníkům. Stejně tak jsou všichni zaměstnanci k dispozici zákazníkům ať už telefonicky, e-mailově či v případě potřeby a splnění podmínek i v podobě osobních návštěv. Takže jediné podstatné omezení je pro nás nemožnost konání školení. I zde však vycházíme vstříc zákazníkům a termíny školení po dohodě s nimi přesouváme na nové termíny. Současně se snažíme najít nové řešení pro tuto situaci.
2. Veškeré naše produkty pochází z Japonska a všechny naše mateřské závody jedou na plné obrátky. Tím pádem se nám objednávky zákazníkům daří plnit. Určité prodlevy v dodávkách jsou tak způsobeny jedině komplikacemi v dopravě vyplývající z omezení v rámci COVID-19.
3. Jak už jsem uvedl výše, všichni naši technici jsou převedeni na home office a jsou zdraví, připraveni poskytovat servis v rámci nastavených opatření. Servis je naše priorita, proto se snažíme našim zákazníkům i v této době vyjít plně vstříc.

Lukáš Průša, MillTech CZ s.r.o.
1. Naší části firmy, která se zabývá projekční činností, se prozatím nouzový stav nedotknul, čekáme to ale v následujících měsících. Co se týká obchodního zastoupení firem BFM Fitting a Vortex, které ještě stále zavádíme na trh, a jsou tedy významně závislé na našich osobních návštěvách, tak tam lze hovořit téměř o zastavení činnosti. Respektive vyřizujeme projekty, které byly započaty před začátkem tohoto stavu, a nemáme výhled do budoucna.
2. Vzhledem k tomu, že naše zboží pochází z Nového Zélandu a USA, kde v obou případech zboží se kterým obchodujeme je považováno za „esenciální“ nástroje nutné pro potravinářskou, chemickou, farmaceutickou výrobu naše dodavatelské schopnosti jsou nedotčeny a tento stav se pravděpodobně nezmění. Navíc disponujeme velice dobře zásobeným skladem zde v ČR.
3. Naše servisní služby jsou zcela nedotčeny.

Radek Velebil, KUKA
1. Tak jako jiné firmy se snažíme minimalizovat počet fyzických kontaktů a dodržujeme přísná pravidla hygieny. Část zaměstnanců pracuje na home office, část v kanceláři, kde je pouze nezbytný minimální počet pracovníků.
2. Výroba v tuto chvíli není nijak narušena a tak můžeme našim zákazníkům nabízet dodávky robotů a náhradních dílů bez problémů. Příjem nových objednávek, zpracovávání simulací nebo příprava nabídek pro nové projekty je plně v provozu a s výjimkou omezení osobních kontaktů pracujeme bez omezení.
3. V tuto chvíli je přerušen provoz našeho školícího centra, ale aktuálně nabízíme možnost online kurzů a webinárů. Tuto nabídku budeme v budoucnu nadále rozšiřovat. Servisní služby poskytujeme i nadále, ale opět pouze za přísných opatření z naší strany, stejná vyžadujeme i u našich partnerů.

Vladimir Maier, BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
1. Logistika (dodávky ze zahraničí a na Slovensko) je podstatně zdlouhavější. Italské továrny tento týden zavřely a tak po dobu 2 týdnů nic nedostaneme. Půlka zaměstnanců je na home office (rodiče menších školou povinných dětí), takže flexibilita a výkon firmy není 100% a může být hůř. První zaměstnanec (první z pěti) je na nucené karanténě (corona v přímém příbuzenstvu). Zákazníci nám ruší schůzky, takže za velmi krátký čas se nám velmi sníží obrat zboží a služeb (servis, měření).  Některé firmy nám už zrušily nebo odložily ne neurčito připravované projekty, které byly zásadní pro plnění našeho plánu. A bude hůř. Předpokládáme, že budeme v nejlepším na 50% plánovaného obratu.
2. Zatím ano, snažili jsme se předzásobit. Ale náš hlavní zdroj je v Německu a tam je nárůst nakažených velmi rychlý a situace se může změnit každým dnem.
3. Zatím ano.

Ivo Jemelík, JUMO Měření a regulace s.r.o.
1. Ani ne tak nouzový stav, ale epidemie nás přinutila rozdělit firmu na 2 týmy, které se střídají. Většina zákazníků odmítá osobní návštěvy obchodníků a z důvodu zdravotní bezpečnosti také my odmítáme posílat naše obchodní zástupce na osobní jednání. Minimalizujeme cestování, jakkoliv je neosobní komunikace přes média méně příhodná pro námi nabízené produkty.
2. Objednávky zákazníků se nám daří plnit skvěle a včas, nemáme výpadky dodávek od dodavatelů. Jen někteří zákazníci dočasně zavřeli brány a přerušili výrobu, tedy i pravidelné odběry zboží.
3. Servisní služby formou osobní návštěvy technika poskytujeme jen pokud se jedná o extrémně nutnou opravu poruchy, v jejímž důsledku by došlo k závažnému výpadku výroby u zákazníka. A samozřejmě máme podmínku, že u zákazníka se nesmí vyskytovat nákaza, resp. pracovníci v nařízené karanténě. V takovém případě osobní návštěvu odmítáme a technici se snaží řešit problém na dálku s techniky zákazníka. Nedá se tedy říci, že bychom poskytovali servis v plné síle.

Jan Branšovský, Balluff CZ s.r.o.
1. Naše společnost funguje bez větších problémů dále. Dle doporučení vlády jsme maximálně omezili služební cesty a většina zaměstnanců pracuje v režimu Home Office. V důsledku aktuálního stavu naopak zintenzivňujeme naše aktivity a komunikaci v digitální sféře.
2. Požadavky našich zákazníků se nám daří plnit bez znatelných omezení, veškeré standardní úkony (poptávky, nabídky, objednávky) se zpracovávají beze změn.
3. Všechny dostupné služby jako technickou podporu, školení, obchodní schůzky se zákazníky, kamerové zkoušky apod., poskytujeme nadále jakoukoli online formou (telefon, Skype, email). Náš internetový obchod je našim zákazníkům k dispozici 24h denně.

Aleš Hušek, Toyota Material Handling CZ s.r.o.
1. To záleží na typu práce. Zaměstnanci, kteří mají možnost pracovat z domova a běžně to dělávali i dříve, fungují bez výrazných změn. Obchodníci, kteří jsou zvyklí na osobní kontakt hledají jiné cesty komunikace. Vzhledem k tomu, že pokrýváme celou republiku a komunikujeme často i s kolegy v zahraničí, jsme jako firma zvyklí komunikovat prostřednictvím e-meetingů, tak se dokážeme snadněji přizpůsobit této bezkontaktní době.
2. Již objednané stroje podle možností dodáváme. Daří se získávat i nové objednávky. Vypomáháme pronájmem strojů v oblastech, kde je třeba posílit manipulaci, zejména v potravinářství. Dodávky mohou být omezeny v závislosti na uzavření výrobních závodů v Evropě. Máme výrobu v Itálii i ve Francii.
3. Omezili jsme pouze zbytné věci, které je možno omezit. Nutný základní servis a opravy, bez kterých by manipulační technika nefungovala, nadále provádíme. S dodržováním speciálního režimu. Naši technici omezují osobní kontakt s pracovníky skladů. Veškerá administrativa (objednávání, potvrzení provedených prací, atd.) se děje elektronicky.

Milan Maček, AutoCont IPC a.s.
1. Částečně. Několik pracovníků muselo zůstat doma s dětmi. Část netechnických pracovníků pracuje z domu, byť v omezeném režimu. Technické profese bohužel nemohou pracovat na dálku. Pracovníky ve výrobě a skladu jsme tedy rozdělili na dvě skupiny a ty se obden střídají, aby spolu nepřišly do kontaktu. Zároveň nosí po celou pracovní dobu roušky a respirátory, což jistě ztěžuje jejich práci, ale je to bohužel nutné vydržet.
2. Od vypuknutí tohoto onemocnění v Evropě zaznamenáváme snížený objem poptávek. Dostupnost dodávek ze zahraničí se zhoršila, jednak z důvodu výluk ve výrobních fabrikách v zahraničí, tak i vlivem problémů s dopravou. Někteří tuzemští výrobci firmy uzavřeli, jiným se jen protáhly dodací lhůty. Celkově tak dochází k protahování dodacích dob našich produktů v řádu dnů až týdnů.
3. Instalace u zákazníků jsme dočasně pozastavili, protože nás o to i sami zákazníci vzhledem k situaci žádali. Snaží se tak omezit pohyb cizích osob ve svých areálech. Máme také několik zákazníků, kde držíme smluvně dohled 24/7. V takovém případě jsme tedy i nadále připraveni okamžitě reagovat buď vysláním týmu techniků, kteří budou vybaveni respirátory a rukavicemi, nebo bude-li to možné, vyřešit problém na dálku. Reklamace pak přijímáme jako obvykle, zde žádná omezení nemáme.

Jan Plíhal, LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPERT s.r.o.
1. Velmi výrazně, museli jsme se přizpůsobit reálné situaci. Naše činnost je založena na každodenním aktivním osobním kontaktu se zákazníky. V současné situaci komunikujeme pouze telefonicky a e-mailem. 70 % zaměstnanců zůstává doma, ostatní zajištují nezbytný provoz a včasné dodávky.
2. Ano daří, bez komplikací plníme dodávky v potvrzených termínech.
3. Zde jsme se rovněž museli přizpůsobit složité situaci v provozech a omezením vstupu do některých provozů. Poskytujeme technické konzultace telefonicky a hlavně nám pomáhá vzdálený přístup k zařízení, což má efekt jak pro zákazníka tak pro nás a to minimalizací nákladů.

Václav Klein, Bosch Termotechnika s.r.o.
1. I přes počáteční neobvyklý stav jsme ve velice krátké době byli schopni zareagovat a připravit příslušná opatření, tak abychom naplnili potřebné objednávky a doručili zboží zákazníkům.
2. Aktuální situace je stabilizovaná a jsme schopni vyhovět veškerým požadavkům a objednávkám našich klientů.
3. Po celou dobu nebylo přerušeno poskytování servisních služeb na zařízení společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. a naše servisní oddělení vykrývají všechny požadavky našich zákazníků.

Pavel Poucha, Papouch s.r.o.
1. Nouzový stav v České republice zatím chod naší společnosti téměř nenarušil. Někteří kolegové pracují z domova, většina je na svém pracovišti jako normálně. Vydali jsme ale doporučení, aby nikdo nejezdil MHD, takže kolegové se spolu domluvili a jezdí auty. Také jsme omezili osobní předávání zboží našim zákazníkům, ale protože dodáváme po celé České republice a do zahraničí, je toto omezení minimální.
2. Objednávky zboží se nám plnit daří. Musíme sice stále řešit některé dodavatele, kteří zavřeli provozy a také opožděné dodávky některého materiálu, ale všichni u Papouch pracují na maximum tak, aby byly termíny zakázek plněny.
3. Kromě možnosti vyzvednout si zboží osobně poskytujeme všechny služby v plném rozsahu.

Jaroslav Křikava, Scott Automation a.s.
1. Naše firma je součástí globální skupiny Scott, kde jsou bezpečnost a zdraví vždy na prvním místě, krizové postupy máme zpracované. Vytvořili jsme interní akční tým pro koordinaci všech bezpečnostních opatření. Brzy jsme zavedli přísná hygienická pravidla, bylo omezeno cestování i přijímání návštěv. Všichni administrativní pracovníci, kteří mohou, pracují nyní z domu, výroba a montáž zatím probíhají bez přerušení ve zpřísněném režimu.
2. Nouzový stav doposud neovlivnil realizaci rozpracovaných projektů u nás na dílně, plánování výroby operativně uzpůsobujeme tak, abychom splnili sjednané termíny. Dík za to patří také našim klíčovým dodavatelům, kteří stále dodávají potřebné komponenty a služby bez větších omezení. U několika projektů ovšem již došlo k posunutí zahájení montáže u zákazníka kvůli karanténě a cestovním restrikcím. Pokud bude nouzový stav trvat déle, budeme se samozřejmě potýkat s prodlevami a využitím kapacit.
3. V nabídce servisních služeb se prozatím nic nezměnilo, firmy do budoucna počítají s návratem do „normálního stavu“, takže nabízíme vše jako dříve. Bohužel podmínky realizace těchto služeb se změnily – do některých firem v Česku je nyní omezen vstup a veškerý fyzický servis do zahraničí je zcela pozastaven, proto vypomáháme alespoň vzdáleně.

Petr Matiášek, ESONIC a. s.
1. Až na několik projektů pokračujeme zatím více méně bez omezení. Odložili jsme všechny plánované výjezdy do zahraničí. Schůzky se zákazníky se nyní konají online. Přibližně 80 % zaměstnanců pracuje v režimu home office. Přizpůsobili jsme tomu zajeté procesy a plány práce. Po týdnu nového režimu se nám daří fungovat téměř jako před nouzovým stavem.  
2. Z bezpečnostních důvodů jsme po dohodě se zákazníkem v polovině března přerušili práce na oživování dvou velkých pivovarů na Filipínách. Ostatní projekty pokračují zatím dle plánu. Většina našich velkých projektů je nyní ve fázi vývoje a projekce, kde je zatím dopad minimální. U některých zákazníků máme ale hlášená omezení, která pravděpodobně brzy způsobí odložení plánovaných montážních prací. Začínají se také objevovat první problémy s dodávkami některých komponent.
3. Servisní služby fungují bez omezení. V dnešní době se většina našich servisních prací řeší přes vzdálenou správu. Stále ale držíme pohotovosti pro případ nutného výjezdu.

Vladimír Schnurpfeil, Murrelektronik CZ spol. s r.o.
1. Ve své podstatě nenarušil, jen změnil místo výkonu naší práce, ještě před vyhlášením nouzového stavu vládou jsme veškeré zaměstnance obchodního zastoupení přesunuli do domácích kanceláří a standard Home office obchodních zástupců je teď standardem i pro ostatní. Bez současné techniky a kvality internetového připojení by to ale nebylo možné. Upřímně si nedovedu představit stávající situaci posunutou v čase o 15 let zpátky. Navíc nás naučil víc komunikovat online a paradoxně si teď podstatně častěji vyměňujeme informace a zlepšujeme vlastní vnitřní procesy.
2. Skupina Murrelektronik má hlavní výrobní závody v Evropě (Německo a Česká republika) a díky skvělé práci SCM v naší centrále jsme nadále schopni, zatím bez zakolísání, dodávat dle požadavků zákazníků. V případě delšího trvání omezujících opatření v jiných státech Evropy a zbytku světa se to může negativně projevit, ale to by se dotklo celého našeho segmentu, nejen Murrelektronik.
3. Co se týče podpory našeho obchodního týmu našim českým zákazníkům nabízíme naprosto stejné služby jako dříve, pravda osobní návštěvy se zákazníky jsme omezily, ale všichni už se na ně zase těšíme. Jako náhradu nabízíme online webináře, Teams a Skype rozhovory, tak jako všichni ostatní.

Ondřej Kunc, Compas automatizace, spol. s r.o.
1. Upravili jsme pracovní procesy externí i interní. K externím kontaktům pro realizaci zakázek používáme mnohem více digitální komunikace, především pomocí technologie MS Teams. Našim obchodním partnerům stačí pro komunikaci s námi pouze webový prohlížeč. V interních procesech využíváme až z 90 % home-office, kde kolegové tvoří inženýring, řídí projekty, organizují dodávky a práce kolegů. Vzdáleně našim obchodním partnerům poskytujeme podporu, poradenství, diagnostiky systémů, servis, schůzky i prezentace.
2. Z naší strany zatím problémy nemáme. Někteří naši dodavatelé, především elektroniky, avizují zpožďování dodávek. Zásadní problém může nastat v továrnách našich obchodních partnerů. V současné době je řada továren zavřená a některé omezují provoz, posouvají realizace některých projektů z vlastní vůle. To pro Compas představuje vyšší nároky na organizaci realizací, úpravy peněžních toků. Rozhodující bude, jak se ekonomika a průmysl s krizí vyrovnají, aby nekolabovaly výrobní subjekty v ČR a EU. To by mohlo znamenat velké finanční ztráty v naší branži. Jsme optimisté a věříme, že se společně průmysl udrží bez významných ekonomických škod.
3. Ano, jinak to ani není možné při rozsahu stovek systémů, které podporujeme u našich zákazníků. Jak uvádíme výše, převážnou většinu diagnostiky a servisních zásahů již mnoho let provádíme vzdáleně pomocí internetu. Při dobré spolupráci s místní údržbou a správci IT jde udělat vzdáleně mnoho. Bohužel je problém někdy na straně podniků, především mezinárodních, které kvůli striktním politikám v IT strategii a ochraně svých IT sítí významně omezují možnosti vzdálené správy řídicích a IT systémů dodavateli.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru