CIJ pod drobnohledem – nízká investice a vysoká rychlost

Dodavatelé technologií Komerční prezentace

CIJ pod drobnohledem – nízká investice a vysoká rychlost

19.03.2020 10:52:00

Značení produktů pomocí CIJ (Continous Ink-Jet, v češtině Kontinuální Ink-Jet) se v potravinářství využívá již dlouho dobu, například pro značení obalů i samotných potravin. Obecně je lze využít pro značení primárních i sekundárních obalů, mezi které se řadí karton, etikety, různé plasty a folie (PE, PA), sklo, polystyren a mnoho dalších.

Ačkoliv je CIJ konstantně pod tlakem jiných značicích technologií, stále se jedná o velmi populární a v některých ohledech nenahraditelnou značicí technologii. Mezi hlavní výhody patří především nízká pořizovací cena samotného stroje a rychlost značení, která je jedna z nejvyšších u programovatelných značicích technologií.

CIJ bývá často nahrazováno lasery nebo termálním inkoustovým značením (TIJ). Proč tomu tak je? Tato technologie totiž skrývá několik základních nevýhod, které nezkušenému uživateli nemusí být na první pohled zřejmé. Pro jejich pochopení se nejdříve podíváme na princip fungování kontinuálního Ink-Jetu.

Základ stroje tvoří dvě provozní kapaliny – inkoust a ředidlo. Obě jsou drženy v samostatných nádržích. Pomocí pumpy nebo pump se v útrobách stroje mísí a pod tlakem putují do tiskové hlavy. Těsně před výstupem z hlavy jsou rozděleny na malé kapičky a je jim dán elektrický náboj. Tyto kapičky jsou poté pomocí dvou elektrod vychylovány ve vertikálním směru (horizontální vychýlení zajišťuje pohyb produktu samotného). Nakonec dopadají na značený objekt. Při kontaktu s povrchem (okamžitě nebo do několika vteřin) se ředidlo odpaří a zůstane pouze inkoust.

Inkousty a ředidla rozlišujeme například podle chemické báze. Na savé materiály jsou určeny kapaliny na bázi vody či oleje, na nesavé povrchy se používají substráty MEK (methylethylketon). Další možné rozlišení je podle barvy, a to na nepigmentové a pigmentové. Pigmentové barvy, například bílá, obsahují mikroskopické pevné částice pro docílení požadovaného kontrastu. Tyto částice jsou abrazivní a vyžadují speciální interní komponenty.

Bez ohledu na typ a skupinu, ředidlo funguje jako nositel barviva a umožňuje mu průtok strojem a jeho adhezi na značený produkt. Hlavou CIJ stroje neustále proudí směs ředidla a inkoustu (odtud název kontinuální). Pokud je mezi značkami mezera nebo není potřeba značit (jednotlivé znaky je třeba si představit jako matrici bodů), nejsou kapičky vychýleny a vrací se speciálním kanálkem zpět do systému.

Hlavním problémem je, že odpařování ředidla probíhá neustále – kdykoliv je stroj připraven značit. Inkoustu se spotřebuje pouze tolik, kolik jej ulpí na finálním výrobku, ale ředidla se spotřebuje 3x – 10x více. Z tohoto faktu pramení elementární nevýhoda CIJ technologie – vysoké provozní náklady.

Vedle spotřebního materiálu je třeba mít na paměti další nezbytné investice, zejména do údržby. Po určitém počtu hodin je nutné vyměnit některé komponenty – filtry (jak kapalinové, tak vzduchové), interní hnací pumpu, výstupní trysku a další. CIJ je navíc relativně náročný na běžnou údržbu. I při krátké odstávce na několik dní často dochází k zaschnutí inkoustu uvnitř stroje. Navzdory sebelepšímu samočisticímu systému se jedná o obvyklou závadu, jež je v lepším případě řešitelná pouhým vyčištěním trysky, v horším případě je pak nutná kompletní výměna tiskové hlavy.

I když má CIJ celou řadu nevýhod a možných úskalí, stále patří mezi nepostradatelné technologie. V současné době je hlavní prioritou nejen snížení provozních nákladů, ale také celkové zvýšení rentability této technologie při zachování nebo zlepšení kvality.

V MARK industries chápeme, jak je důležité snižovat výrobní náklady u našich klientů, a proto stanovujeme ceny tak, aby úspora při nákupu inkoustů a ředidel dosahovala hodnot přes 50 %. Naše inkousty a ředidla se vykazují maximální kvalitou, totožnou s originálními náplněmi. Na přání zákazníka je také možné složení upravovat a dosáhnout zlepšení parametrů, například v odolnosti vůči otěru, teplotě, různým chemikáliím a tekutinám.

Autor: Daniel Kavan, MARK industries s.r.o.
www.markindustries.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru