Český vlastník slovinských papíren investuje do rozšíření výroby potravinových obalů

Aktuality

Český vlastník slovinských papíren investuje do rozšíření výroby potravinových obalů

17.07.2020 11:48:20

Zatímco dosud tvořil novinový a magazínový papír 90 % produkce slovinských papíren Vipap Videm Krško, do tří let jeho podíl klesne na polovinu. Nový český vlastník RIDG Holding chce firmu v rámci již zahájené restrukturalizace přeorientovat více na výrobu papíru pro balení potravin. Do moderních technologií, které takový posun umožní, investuje více než čtvrt miliardy korun.

Vipap jde rovněž cestou větší specializace a flexibility tak, aby na rozdíl od konkurence uměl lépe vyjít vstříc i klientům se specifickou poptávkou. „Správnost nové strategie s větším důrazem na obalový papír pro potraviny se potvrdila během koronavirové krize, kdy si tento segment držel stabilní poptávku trhu,” popisuje generální ředitel a předseda představenstva Vipap Videm Krško Petr Domin.

RIDG Holding převzal slovinské papírny loni a firma pod jeho vedením zakončila kalendářní rok s výrazně kladným provozním ziskem EBITDA ve výši 7 milionů eur a pozitivním cash flow. Nový vlastník kromě přenastavení procesů ve firmě obratem zahájil také investice do modernizace technologií a rozvoje zaměstnanců tak, aby byl podnik flexibilnější. „Akvizici papíren Vipap Videm Krško vnímáme jako strategickou a dlouhodobou záležitost. Proto jsme se rozhodli provést strukturální změny a investovat do moderních technologií, které podniku pomohou lépe reagovat na vývoj trhu a zajistí mu dostatek příležitostí k udržitelnému růstu,” říká Pavel Svoreň, výkonný ředitel investiční skupiny Portiva, která spolu se skupinou IPIDC, Investičním klubem a skupinou KRPA Holding tvoří konsorcium RIDG Holding.

Jednou z klíčových novinek v papírnách Vipap je rozšiřování palety výrobků. K novinovému papíru, magazínům a reklamním letákům tak postupně přibývají papírové tašky, odnosné sáčky či laminovaný papír. Právě tento segment výroby je na vzestupu díky tomu, že se řada evropských států rozhodla nahradit papírem původní plastové obaly. Nové technologie navíc umožní dodávat na trh i potravinové obaly, jež budou odolné, ale zároveň plně recyklovatelné.

Kromě rozšiřujícího se produktového portfolia pomohly Vipap Videm Krško k udržení zaměstnanosti v období koronavirové krize také podpůrné programy slovinské vlády. Ta podobně jako řada jiných zemí včetně Česka zavedla takzvaný kurzarbeit. Důležitou roli sehrálo také mimořádné nasazení zaměstnanců. “Asi jako jediná papírna s výrobou novinového papíru v Evropě jsme tak udrželi výrobu bez přerušení a pomohli jsme našim zákazníkům v těžkých časech zachovat provoz,” popisuje Domin.

Firma podle něj situaci navíc využila jako příležitost urychlit strukturální změny, uspíšit nastavení nových procesů a ještě intenzivněji se soustředit na budování týmu a rozvoj klíčových pracovníků. To vše navzdory faktu, že se v Evropě začal postupně projevovat nedostatek recyklovaného papíru, jenž je jednou z hlavních vstupních surovin pro výrobu. „Co není vyrobeno a prodáno, se nemůže ani sebrat a recyklovat. Z jednoho extrému, kdy se v lednu a únoru ani nevyplatilo sběračům papír kvůli jeho nízké ceně do výkupen nosit, se trh kvůli obavám z nákazy koronavirem posunul do opačné situace, kdy cena prudce vzrostla a recyklovaný papír dočasně nebyl vůbec dostupný,“ popisuje Domin. Nyní se už ale podle něj situace na trhu zlepšila a ceny i dostupnost recyklovaného papíru se postupně stabilizují. Ředitel papíren tak vyjadřuje ohledně budoucího vývoje mírný optimismus s tím, že v příštích zhruba čtyřech týdnech by se mělo ukázat, jak na tom trh skutečně je. 

Management Vipap Videm Krško nyní odhaduje, že by se firma v případě příznivého vývoje mohla už na konci letošního roku vrátit na předkrizové úrovně. Dokončení restrukturalizace, jež má papírny nasměrovat k dlouhodobé konkurenceschopnosti a růstu je naplánováno na přelom let 2021 a 2022.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru