Nápojový průmysl

Češi objevili unikátní technologii recyklace PET obalů, nyní míří do výroby

01.04.2014 15:08:00

V Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR byla vyvinuta zcela unikátní technologie zpracování odpadního PET materiálu na produkty, které jsou použitelné k opětovné výrobě tohoto polymeru. Nyní se navíc otevírá možnost jejího uplatnění v praxi.

Zmíněná recyklační technologie vznikla v rámci základního výzkumu a využívá mikrovlnnou energii k depolymeraci PET materiálů, jako jsou netříděné odpadní PET lahve, ale i textilie, koberce a obecně materiály vyrobené z PET surovin, přičemž je výhodné, že například PET lahve není třeba před zpracováním třídit. Depolymerizačním procesem se získají dva produkty – ethylenglykol (EG) a kyselina tereftalová (PTA) –, které kondenzační reakcí poskytnou opět PET materiál. Výhodou mikrovlnné technologie je nízká energetická spotřeba a vysoká čistota produktů, řádově v ppm, nazývaná „Polymer Grade“ a značená též zkratkou PTA (Purified Terephthalic Acid). Vývoj technologie trval šest let a nedávno byla úspěšně ověřena na mikrovlnném reaktoru o kapacitě 280–l000 l. Tato nová technologie je chráněna patentovými dokumenty jak v České republice (CZ299908*), tak zahraničními patenty např. v Německu, Itálii, Francii, Anglii a Číně, tj. v zemích, kde jsou největší výrobci a zpracovatelé PET lahví.

O využití výsledků výzkumu a možnost realizace projevila zájem zahraniční firma, která v roce 2013 technologii zakoupila a zahájila v Polsku výstavbu závodu s kapacitou 10 000 tun zpracovaného recyklátu ročně. Realizace mikrovlnné technologie je podporována Evropskou unií poskytnutím dotace. Mikrovlnná technologie recyklace PET lahví chemickým procesem nebyla ve světě dosud realizována a je českou prioritou.

www.avcr.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru