Masný průmysl

Belgie: domácí spotřeba masa klesá, export stoupá

01.08.2014 13:05:32

Dle údajů belgického ministerstva hospodářství snědl v minulém roce průměrný Belgičan 50 kg masa, což potvrzuje klesající trend konzumace v posledních letech. V roce 2005 byla průměrná spotřeba 58 kg, což znamená, že v průběhu osmi let došlo k poklesu o 13 %. U vybraných druhů masa je situace mnohem horší: zatímco spotřeba vepřového masa klesla v daném období pouze o 6 %, u kuřecího masa to byl pokles o 16 % a hovězího masa dokonce o 22 %. Vepřové představuje necelou polovinu konzumace masa (49 %), následuje drůbež s 29 % a hovězí maso s 12 %.

I přes pokles domácí spotřeby se ve stejném období zvyšoval počet poražených zvířat. Rozdíl dle údajů ministerstva připadá na vývoz. Do Belgie bylo dovezeno v r. 2013 196.000 tun masa, což představuje nárůst ve srovnání s rokem 2005 o 39 %. Zároveň se zvýšil vývoz o 30 %, a to z 1,333 milionu tun (2005) na 1,732 milionu tun (2013), což je více než dost pro kompenzaci poklesu domácí spotřeby (2005: 1 043 000 tun, 2013: 959 699 tun).

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Belgii - Brusel.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru