Mlékárny

Babiš: Chystáme nákupy technologií za stovky milionů korun

01.10.2013 09:34:18

OLMA, a.s. investuje bezmála 100 mil Kč do nových technologií, což představuje největší projekt za posledních deset let. Nové technologické linky umožní výrobu nových produktů a zajistí rozvoj i v dalších letech. V mnohých ohledech jsou technologické linky unikátní a je zde použito několik v České republice se nevyskytujících technických řešení. Cílem projektu je přinést na trh inovované výrobky zejména v oblasti másel, mléčných a smetanových pomazánek. Projekt lze rozdělit do dvou částí. První z nich zahrnuje výrobu másel se sníženým obsahem tuku 60 % a 40 %. Tříčtvrtětučné máslo (60 % tuku) bude vyráběno tradiční máslařskou technologií, tj. stloukáním, doplněnou o jedinečné zařízení umožňující kvalitní zahnětení vyššího obsahu vody. Toto máslo bude baleno do obalu, kterým je hliníková folie. Polotučné máslo (40 % tuku) bude zabaleno do praktické vaničky. Druhý okruh inovace je zaměřen na mléčné a smetanové pomazánky. I zde bylo použito několik netradičních technických řešení, které zajistí výrobu pomazánek v dobré senzorické kvalitě za použití co nejmenšího množství přídatných látek. Pomazánky budou vyráběny jak v neochucené, tak i v několika ochucených variantách. Do projektu byly zařazeny i kontrolní prvky, které zabezpečí vysokou jakost nových výrobků. Jedná se především o X Ray systém umožňující účinnou kontrolu přítomnosti cizorodých předmětů a NIR spektrometr, který umí rychle a přesně stanovit základní parametry výrobků (sušina, tuk apod.). V současné době je celá linka testována a jsou prováděny provozní zkoušky. Do konce letošního roku by pak všechny zamýšlené nové výrobky měly být již na trhu. Více informací o této nové investici přinese říjnové vydání časopisu Automatizace v potravinářství.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru