Aktuality

B&R je mezi prvními rakouskými firmami s certifikátem ISO 9001:2015

11.01.2017 07:50:00

B&R je mezi prvními rakouskými firmami, kterým byl udělen certifikát ISO 9001:2015 od firmy TÜV Rakousko. Splnění požadavků nové revize normy řízení jakosti ISO 9001 zajišťuje dostupnost produktů a služeb společnosti B&R ve stanovené kvalitě. Recertifikační audit založený na nové revizi normy z roku 2015 ukázal, že stávající procesy a postupy byly optimálně přizpůsobeny novým požadavkům v oblastech, jako je řízení procesů nebo rizik. „Vedení společnosti B&R a její zaměstnanci zavedli normu ISO 9001:2015 v příkladném systému řízení jakosti,“ potvrzuje auditor Edgar Jochinger z TÜV AUSTRIA, který byl ohromen především vnitřním kontrolním systémem B&R. „Prostřednictvím interního auditu B&R zajišťuje neustálé zlepšování kvality svého systému řízení jakosti,“ říká Jochinger.

Aktualizace 2015 činí normu ISO 9001 vhodnou pro společnosti všech typů a velikostí. Významnézměny v normě se týkajípředevšímřízenírizik a systematickémanipulaci se znalostmi. „Když jsme poprvé přezkoumali požadavky nové verze, zjistili jsme, že je již splňujeme. B&R již mělo stanovené postupy pro řízení rizik a znalostí, a celkový systém řízení byl organizován koncepčně. Úspěšná certifika cenormy ISO 9001:2015 to celé potvrzuje,“ říká Richard Ross, ředitel řízení kvality v B&R.

www.br-automation.com

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru