Mlékárny

Automatizace a výrobní proces v Mlékárně Hlinsko

05.04.2012 15:24:00

Velkokapacitní mlékárenské provozy se nestaví do cesty technologickému pokroku, ale naopak očekávají nové inovace ve světě vědy a techniky. Využití pokroku v oblasti progresivních technologií, jakými je automatizace, umožňuje zvyšování efektivity výroby i v tomto odvětví průmyslu. Tyto cíle však vyžadují 100% připravenost investičních akcí, a to nejen po stránce technické, ale také po stránce ekonomických propočtů a finančního zajištění. Nový vlastník Mlékárny Hlinsko, s. r. o., AGROFERT HOLDING, a. s., věnuje systému modernizace a automatizace velkou pozornost a do této činnosti vkládá nemalé finanční prostředky.

Technologická vylepšení v Mlékárně Hlinsko probíhají průběžně již několik let. Největší rekonstrukci v novodobé historii prodělala mlékárna v letech 2003 až 2005. V tomto období došlo ke značné modernizaci mlékárny, což znamenalo pořízení automatizačních prvků pro řízení převážné části výrobních procesů (řídicí systémy) příjmu mléka, sušárny mléka, výroby zahuštěných mlék, výroby másla, plnicích a balicích linek a jiných částí strojního vybavení. K modernizaci patřila i rekonstrukce výrobních prostorů za účelem zlepšení hygieny a sanitace. Tato rekonstrukce spočívala v kompletní výměně inženýrských sítí, keramických obkladů a dlažby, došlo i ke stavebním úpravám, byly provedeny nové nátěry a malby. Postupná revitalizace podniku byla podpořena žádostmi o dotace, které vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci fondů EU.

MLÉKÁRNA HLINSKO, s. r. o.
Historie a současnost
Počátky vzniku této mlékárny jsou spojeny se zástupci firmy Nestlé, kteří zahájili výstavbu již v roce 1939. Uvedením do provozu (1. dubna 1943) přináší první řadu mlékárenských produktů ve formě sušeného mléka, mléka pro děti, sušeného podmáslí a zahuštěného mléka. Společnost Nestlé pokračuje v této produkci až do roku 1948, přičemž o rok později je převedena do vlastnictví státu. V květnu roku 1993 je odkoupena soukromou společností Mlékárna Hlinsko, s. r. o. Ta pokračuje v hlavním výrobním programu a roku 1994 rozšiřuje výrobu trvanlivých mlék plněných do kartonových obalů. Od října roku 2011 prochází Mlékárna Hlinsko, s. r. o., transformací do jednotného systému akciové společnosti a stává se součástí společnosti AGROFERT HOLDING, a. s. Tím následuje jednu z největších a nejmodernějších českých mlékáren OLMA , a. s., s výrobními závody v Olomouci a Zábřehu, která byla do AGROFERTU HOLDING, a. s., začleněna již v roce 2008.
V současnosti je Mlékárna Hlinsko s. r. o. spojována s nabídkou nejrůznějšího sortimentu mlékárenských produktů, dodávaných na trh již od roku 1958, pod tradiční značkou TATRA. Podstatnou část produkce pokrývá výroba trvanlivého mléka, což vyžaduje největší podíl kravského mléka. Zbývající část je pak zpracována na sušárně, k výrobě másla, smetany a jiných výrobků.
Mlékárna Hlinsko přichází pravidelně na trh s novými produkty pro své zákazníky, což potvrzuje osm ocenění české národní značky KLASA, z nichž jedno představuje novinku z roku 2010 s názvem Farmářské máslo a druhé loňského vítěze mlékárenského výrobku Salko Karamel. K těmto oceněním můžeme přidat zlaté medaile v soutěži o nejlepší mlékárenský výrobek Moccacino (2005) nebo tekutý výrobek Caffé Latte (2007). V inovačním procesu bude Mlékárna Hlinsko velmi aktivní také v letošním roce. V rámci něho nejen posílí své postavení v produktových segmentech, v nichž dlouhodobě působí, ale vstoupí také na nové trhy. První inovace budou představeny v průběhu jara, další vlna nových výrobků bude uvedena ještě do konce letošního roku.
Mlékárna Hlinsko se pravidelně účastní prodejních veletrhů a akcí, čímž udržuje kontakt s obchodními partnery nejen z Evropy, ale i z celého světa. Od roku 2002 je zapojena do programu Školní mléko, který umožňuje dětem ve školách zakoupit mléčné výrobky za zhruba poloviční cenu, než za jakou jsou k dostání v běžných prodejnách. Jedná se o mléčný výrobek s názvem KRAVÍK, jenž je zpracován hned v několika příchutích. Je dodáván do více než 150 škol ve středních a východních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě. Zvýhodněná cena platí pro všechny žáky základních a speciálních škol, ale také pro studenty I. stupňů gymnázií, přičemž od roku 2008 se tato nabídka rozšiřuje také pro děti mateřských škol.

Celý článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Průmyslová automatizace v potravinářství, který si můžete bezplatně objednat na tomto odkazu.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru