ABB v roce 2015 zaznamenala růst tržeb, firma se chce dále soustředit na potravinářství

Aktuality

ABB v roce 2015 zaznamenala růst tržeb, firma se chce dále soustředit na potravinářství

03.02.2016 16:45:00

Praha, 3. února 2016 – ABB Česká republika v roce 2015 dosáhla tržeb ve výši 14 miliard Kč, což je téměř o 4 % více než v roce 2014, kdy tržby činily 13,5 miliardy Kč. Během roku společnost výrazně investovala do nových výrobních kapacit s cílem dále maximalizovat růstové příležitosti v souladu se strategií ABB Next Level, a tím lépe uspokojovat potřeby zákazníků.

Výrobní základna v celé zemi
ABB má v České republice sedm výrobních závodů (v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a Jablonci nad Nisou), čtyři výzkumná a vývojová centra a dvě velká inženýrská centra (v Ostravě a Plzni), jejichž úkolem je vyvíjet inovativní technologie, které jsou přínosem pro moderní společnost. ABB patří mezi nejvyhledávanější zaměstnavatele v zemi. To potvrzuje i přední umístění v žebříčku průzkumu „TOP Zaměstnavatelé“, v níž studenti vysokých škol zvolili ABB jako čtvrtého nejatraktivnějšího zaměstnavatele v kategorii „Automobilový & strojírenský průmysl“. Současně získala v nedávné době celou řadu ocenění. Umístila se například na 10. místě soutěže Exportér roku 2015. 
    
Představení prvního robota, který skutečně dokáže skutečně spolupracovat s lidmi, na českém trhu
Společnost ABB rozšířila své výrobní kapacity díky výrazným investicím v hodnotě 50 milionů USD (přibližně 1,3 miliardy Kč). Nově vybudované prostory v Brně pro výrobu vzduchem izolovaných rozváděčů vysokého napětí a přístrojových transformátorů jsou vybaveny speciálně automatizovanými linkami. Tento závod je jedním z největších a nejmodernějších závodů tohoto typu na světě.

V Trutnově byl na zelené louce postaven zcela nový závod pro největší evropské inženýrské centrum ABB pro řízení a automatizaci rozvoden. Tyto investice zajišťují, že řešení společnosti ABB budou i v budoucnu zvyšovat efektivnost, produktivitu a kvalitu provozních činností zákazníků. Inovace zůstává hybnou silou ABB. Dalším hlavním milníkem roku 2015 bylo představení robota YuMi® v České republice – prvního robota na světě se dvěma pažemi, který skutečně dokáže spolupracovat s lidmi. Předtím byl robot úspěšně uveden na trh v dubnu 2015 na veletrhu Hannover Messe. YuMi je klíčovým prvkem ABB v oblasti Internetu věcí, služeb a lidí. YuMi je určený pro novou éru automatizace, například pro montáž malých součástí, kde lidé pracují na stejných úkolech společně bok po boku s roboty.

Výsledky ABB Group za rok 2015
„V souladu se strategií Next Level přesouváme těžiště naší činnosti, a to podporou organického růstu v cílových segmentech, posilováním konkurenceschopnosti a snižováním rizik,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Naše přední postavení v oblasti technologií jsme posílili uvedením robota YuMi®, prvního robota, který skutečně dokáže spolupracovat s lidmi. Technologický náskok v oblasti Internetu věcí, služeb a lidí jsme upevnili například nabídkou technologie Octopus pro optimalizovaný provoz plavidel. Navíc se nám vyplácí zaměření na vysoce růstové trhy, jako jsou například odvětví potravinářství a oblast Afriky.“

Příjem zakázek za celý rok zůstal nezměněný (v USD o 12 % poklesl). Velké zakázky (v hodnotě přes 15 milionů USD) vzrostly o 10 % (v USD o 5 % poklesly), a vyvážily tak 3% pokles příjmu běžných zakázek (14% pokles v USD). Zásoba zakázek ke konci prosince 2015 činila 24,1 miliardy USD, tedy o 5 % více (o 3 % méně v USD) ve srovnání s koncem roku 2014. Poměr přijatých a fakturovaných zakázek (book-to-bill ratio) zůstal na stejné hodnotě 1,03x.
Tržby setrvaly na stejné úrovni (v USD poklesly o 11 %) jako v roce 2014, neboť růst tržeb v divizi Systémy pro energetiku a Výrobky pro energetiku vyvážil pokles v divizích Automatizace výroby a pohony a Procesní automatizace. Tržby z prodeje služeb vzrostly o 6 % (v USD o 8 % poklesly) a jako podíl celkových tržeb skupiny vzrostly o 1 procentní bod (po úpravě o odprodeje; před úpravou růst činil 0,5 %).

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru