Aktuality

ABB University Award motivuje studenty technických oborů

11.06.2013 13:30:53

Společnost ABB oznámila výsledky druhého ročníku ABB University Award, soutěže vědeckotechnických projektů vysokoškolských studentů v akademickém roce 2012/2013. Cílem soutěže je ocenit zájem a práci studentů a především je povzbudit v jejich dalším odborném rozvoji. Tématem se staly disertační, diplomové a bakalářské práce, kde studenti mohli projevit svůj potenciál v jedné ze zvolených oblastí: Energetika, Pohony, Robotika, Automatizace výroby nebo Efektivní využití energie.

„Jsme potešeni zájmem studentů a nadšeni odbornou kvalitou jejich projektů,“ říká ředitelka pro PR a marketingovou komunikaci společnosti ABB ČR, Lucie Jandová a dodává: „plně si uvědomujeme důležitost kontinuální podpory a investice do vzdělání v České republice, a proto pokračujeme v projektu ABB University Award, který nabízí studentům technických vysokých škol jedinečnou možnost propojení s praxí a prezentací svých dovedností. I letos se pak všichni finalisté podívají do jednoho z našich nejlepších technologických center pro výrobu motorů a řídících jednotek v neměckém Ladenburgu a školícího centra v Heidelbergu.“

ABB University award
Soutěž pořádá společnost ABB ve spolupráci s AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.), která se již od roku 1990 zaměřuje na rozvoj vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice. Zúčastnit se mohli všichni vysokoškoláci z České republiky, kteří dosud neukončili své vysokoškolské vzdělání nebo jsou studenty doktorského studia. Projektem mohla být bakalářská, diplomová, disertační, ročníková nebo další výzkumná práce, zpracovaná s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání bylo možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Podíl řešitelů na výsledcích práce musel však být prokazatelný.


Do finálového kola se celkem dostalo 11 studentů, kteří své práce prezentovali před odbornou porotou v čele s Josefem Rosenkranzem z pražské Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Stanislav Medřický, předseda asociace AMAVET o spolupráci říká: „Druhý ročník soutěže vysokoškoláků ABB University Award organizujeme společně s ABB. Největší radost mám z toho, že se přihlásili tři účastníci, kteří úspěšně prošli ve středoškolském věku naší soutěží EXPO SCIENCE AMAVET. Zkušenosti ze soutěží jsou velkou výhodou. Všichni postoupili na významné mezinárodní soutěže a Marek Votroubek ze Strojní fakulty ČVUT v Praze získal se svými dvěma kolegy v roce 2009 první místo v kategorii Inženýrství na největšía nejprestižnější soutěži pro středoškoláky na světě INTEL ISEF v USA. Potvrzuje se náš předpoklad, že inovativní myšlení je nezbytné pěstovat od nejútlejšího věku.“

Výsledky:
Porota neměla jednoduché rozhodování, všichni studenti se svého úkolu zhostili velmi profesionálně a svými pracemi prokázali nemalé znalosti a především velký zájem o svůj obor. Oceněna byla nejlepší práce SIXTEN Robot, a to studentů Marka Votroubka a Moniky Svědirohové z ČVUT v Praze. Jedná se o aplikaci multifunkčního podvozku a jeho modifikace pro použití do vozíků pro hendikepované s cílem umožnit jim pohybovat se v nebezbarierových částech města s menším omezením.

www.abb.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru