Aktuality

ABB se pyšní vyššími tržbami i ziskem

09.05.2013 20:30:28

Společnost ABB oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2013, které se vyznačují růstem tržeb a vyšší provozní ziskovostí navzdory nepříznivému ekonomickému prostředí.„Vzhledem k pokračující nejistotě v globální ekonomice jsme do roku 2013 vykročili uspokojivě,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel ABB Group. „Pokračovali jsme v dosahování dobrých výsledků a podařilo se nám vyvažovat pevnou kázeň v oblasti nákladů s cíleným růstem v oborech a regionech, kde máme konkurenční výhody, zejména v oblasti průmyslové efektivnosti, energetické spolehlivosti a obnovitelných zdrojů energie.


K dobrým výsledkům přispělo vyvážené portfolio a globální základna. Tyto faktory nám umožnily využít příležitostí k růstu na nejistém trhu. Získali jsme například některé významné zakázky v oblasti námořní dopravy, hutnictví a robotiky a zvýšili jsme zakázky z rozvíjejících se trhů o 10 %. Celkové tržby se zvýšily v organickém i anorganickém vyjádření. Výrazně se nám dařilo snižovat náklady a zachovávat pevnou kázeň v oblasti režijních výdajů,“ uvedl Hogan. „Efektivním získáváním zdrojů a zvyšováním produktivity jsme ušetřili přibližně 260 milionů USD. Integrace společnosti Thomas & Betts a synergické účinky pokračují podle plánu. Jsme velmi rádi za tuto akvizici a za vyváženější výsledky, které nám přináší na severoamerickém trhu.Tým divize Výrobky pro energetiku opět podal dobrý výkon. Provozní zisková marže EBITDA činila 14,9 %, což je opět v celoročním cílovém pásmu 14,5 až 15,0 %, a to díky dobrým výsledkům v oblasti nákladů a vybraným růstovým iniciativám na ziskovějších koncových trzích.Těchto výsledků jsme dosáhli navzdory pokračujícímu nepříznivému vývoji poptávky. Růst ve Spojených státech se v tomto čtvrtletí ještě víc zpomalil a průmyslové investice ve většině Evropy zůstávají nejisté. Hotovostní toky byly nižší, než bychom chtěli, to však bylo z velké části předpokládáno a odráží to hlavně načasování realizace projektů, takže v nadcházejících čtvrtletích zde očekáváme zotavení. Po zbytek roku se soustředíme na rovnováhu nákladů a růstu. Makroekonomické ukazatele jsou nadále nejasné, takže je těžké předvídat, jak si povedou obory spojené s ranými fázemi hospodářského cyklu. Naše dostatečná zásoba zakázek však pomůže rozptýlit určitou část nejistoty a jsme si jistí, že díky lepší rovnováze mezi obory a regiony budeme nadále mít příležitosti ke ziskovému růstu,“ dodal Joe Hogan.

www.abb.cz

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru