Aktuality

ABB se daří, zvyšuje tržby i zisk

25.07.2013 16:19:58

Společnost ABB ve druhém čtvrtletí vykázala vyšší tržby a zisk, a to navzdory obtížné situaci na globálních trzích.
„Ve výsledcích se nadále projevuje kladný vliv našeho jak zeměpisně tak výrobkově vyváženého portfolia,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel společnosti ABB. „Příjem zakázek vzrostl v řadě klíčových sektorů a oblastí, včetně Číny, a ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2013 jsme zaznamenali povzbuzující trend postupného růstu zakázek ve většině našich výrobkových oborů. Zároveň jsme zvýšili tržby i zisk realizací řady projektů z naší velmi dobré zásoby zakázek, a pokračovali jsme ve snižování nákladů za účelem zachování ziskovosti navzdory nejisté situaci na trhu.

Zakázky poklesly v souvislosti s tím, jak dostávala konečnou podobu strategická reorganizace divize Systémy pro energetiku, zahájená koncem uplynulého roku. Zaměřujeme se zde na přísnější výběr projektů a vyšší ziskovost,“ uvedl Hogan. „První výsledky se projevily vyššími hrubými maržemi u zakázek této divize. “Příjem zakázek v tomto čtvrtletí ovlivnilo i zpoždění v udělování velkých zakázek, které souvisí s pokračující globální makroekonomickou nejistotou. Faktory, které ovlivňují poptávku po našich výrobcích a službách, však zůstávají zdravé a stále jsme za první pololetí roku dosáhli poměru přijatých a realizovaných zakázek ve výši 0,99, a bez divize Výrobky pro energetiku pak 1,06.Navíc jsme zaznamenali další kladný příspěvek společnosti Thomas & Betts, přičemž synergie se vyvíjejí podle plánu. Obě energetické divize dosáhly dobré provozní marže EBITDA a u tržeb za služby jsme zaznamenali rychlejší růst než u celkových organických tržeb,“ uvedl Hogan.

„Zlepšující se ukazatel hodnocení Net Promoter Score ukazuje, že se nám daří zvyšovat spokojenost zákazníků. Výhled pro zbytek roku se od konce prvního čtvrtletí nemění. Makroekonomické indikátory jsou ještě více smíšené, což ztěžuje předpověď načasování zakázek, zejména u rozsáhlých projektů. Naše velmi dobrá zásoba zakázek však nadále bude tuto nejistotu z části zmírňovat. Nadále se soustředíme na vyvážení nákladů a růstu a zvyšování spokojenosti zákazníků. Pevně věříme, že obchodní a zeměpisná vyváženost našich činností nám i do budoucna poskytne příležitosti k ziskovému růstu.“

www.abb.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru