Aktuality

ABB rostla díky USA, brzdila ji jižní Evropa a Čína

25.04.2012 12:09:09

Společnost ABB v prvním čtvrtletí roku 2012 vykázala díky růstu v Severní Americe vysoké zakázky i tržby. Provozní zisk EBITDA ve srovnání se stejným obdobím loňského roku poklesl o 7 %, čistý zisk vzrostl o 5 %.

Příjem zakázek o 2 % převýšil velmi vysokou úroveň prvního čtvrtletí roku 2011, a to zejména díky investicím energetických společností do rozvodu elektrické energie a poptávce průmyslu po automatizačních řešeních na zvýšení produktivity. Růst zakázek kopíroval regionální hospodářské trendy a byl nejslabší v Číně a jižní Evropě. Zakázky na služby vzrostly o 9 % a tvořily 20 % všech zakázek, což svědčí o pokroku v realizaci strategie růstu služeb.

Tržby vzrostly ve všech divizích a byly o 8 % vyšší než ve stejném čtvrtletí loni, a to díky 21% růstu v divizi Automatizace výroby a pohony (15% organický růst) a 9% růstu v divizi Výrobky pro energetiku. Tržby podpořila i velmi dobrá zásoba zakázek, která v prvním čtvrtletí dále rostla a nyní se nachází na téměř rekordní úrovni 29,9 miliardy USD. Tržby ze služeb vzrostly o 12 %.

Provozní zisk (EBITDA) činil 1,2 miliardy USD při provozní ziskové marži (EBITDA) 13,9 %. Znamená to pokles o 1,8 procentního bodu oproti prvnímu čtvrtletí roku 2011. Příčinou jsou pokračující tlaky na ceny, které byly částečně vyvážené kladnými objemovými vlivy a úsporami nákladů ve výši přibližně 260 milionů USD.

„Společnost ABB znovu prokázala svou odolnost a dosáhla dobrého růstu navzdory náročnému srovnání s vynikajícími výsledky loňského prvního čtvrtletí a pokračující makroekonomické nejistotě na mnoha trzích,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel společnosti ABB. „Přispěla k tomu především rozmanitost našich činností i zeměpisného působení a rostoucí oblast služeb. Tržby podpořila také velmi dobrá zásoba zakázek.“

„Jak jsme zmiňovali v komentáři ke 4. čtvrtletí, pokračovaly cenové tlaky na tržby ze zásoby zakázek. Tyto tlaky jsme však většinou dokázali omezit snížením nákladů,“ řekl Joe Hogan. „Ve srovnání s koncem loňského roku jsme v několika oborech zaznamenali vyšší ziskovost a na základě tohoto vývoje hodláme ve zbytku roku, využít mnoha příležitostí pro ziskový růst.“

www.abb.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru