Nápojový průmysl Aktuality

ABB otevřela nové prostory svého Operačního centra v Ostravě

22.05.2014 22:44:00

Společnost ABB, přední světová skupina působící v oblasti energetiky a automatizace, u příležitosti 12 let fungování na trhu slavnostně otevřela nové prostory svého Operačního centra v Ostravě.Do nových prostor, které se nacházejí v Parku Nová Karolina v samotném centru města, se přesouvá nejen divize Procesní automatizace a její Operační centrum, ale i ostatní jednotky ABB z lokality Na Rovince, včetně servisního a obchodního oddělení divize Systémy pro energetiku, obchodního oddělení divize Automatizace výroby a pohony a Zákaznického kontaktního centra ABB. Tyto jednotky se do nové budovy přestěhovaly v březnu.

Nové sídlo nabídne lepší zázemí pro další rozvoj společnosti ABB v regionu. Disponuje přibližně 3000 m² kancelářských prostor 250 m² plochy pro testování, servis a školicí prostory ABB University. V souladu se standardy ABB má nová budova také zvýšenou energetickou účinnost u dálkového vytápění a chlazení.

Ostravské Operační centrum zaměstnává více než 200 lidí, kteří zajišťují inženýring pro jednotky ABB především v Evropě, zejména pro Norsko, Finsko, Německo, Švýcarsko, Velkou Británii a Švédsko. V uplynulých dvou letech se počet zaměstnanců centra více než zdvojnásobil. Toto jedinečné centrum pro procesní automatizaci v Evropě nabízí skvělé uplatnění pro studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Žilinské univerzity a pro další odborníky, kteří mají zájem pracovat v mezinárodní technologické společnosti.

Investice do globálních výrobních, inženýrských a servisních závodů, například právě do Operačního centra v Ostravě, je pro ABB dlouhodobou prioritou. O přínosu této strategie hovoří i úspěchy českých inženýrů a význam ostravského centra pro evropské průmyslové zákazníky.

Operační centrum ABB v Ostravě se zabývá především vývojem softwarových aplikací pro průmysl, programováním automatizačních systémů, informačními technologiemi (IT) a jejich zabezpečením, projektováním a oživováním pohonů a projektováním elektrických systémů NN i VN, konstrukcí strojních zařízení a jejich komponentů, a také řízením dodavatelského řetězce a opatřováním zdrojů.

Středisko disponuje několikaletými zkušenostmi v oblasti inženýringu a uvádění do provozu a nabízí jak kompletní portfolio inženýrských služeb, tak individuální řešení pro kontinuální a dávkovou výrobu, od návrhu až po samotné zhotovení. Divize ABB Procesní automatizace má dvě taková centra, jedno právě v Ostravě a druhé v Indii.

www.abb.cz

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru