Konference Redakce doporučuje

28. Pivovarsko-sladařské dny

Datum konání: 31.10.2019 - 01.11.2019

Místo konání: Vienna House Easy Pilsen

Pořadatel: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (http://www.pivovarskedny.cz/)

Vysoké pořadové číslo tohoto odborného semináře prozrazuje, že se jedná o již tradiční platformu pro setkávání osobností českého, slovenského i světového pivovarství a sladařství, a to jak z oblasti výrobní a obchodní, tak výzkumné. Problém vzešlý ve výrobě je potřeba obvykle řešit okamžitě a často se říká, že „včera bylo pozdě“. Akademická půda má naopak svůj specifický biorytmus s dlouhým koloběhem lidí i projektů. A právě proto je tento seminář, coby úspěšný pokus „naroubovat“ vědu a výzkum do hektického světa výroby, velmi přínosný, protože zvětšuje pomyslnou styčnou plochu mezi průmyslem a výzkumem a posiluje tak tok klíčových informací ku prospěchu všech. Pivovarsko-sladařské dny jsou navíc také příležitostí utužovat stará přátelství a vytvářet nové kontakty v uvolněné a bezprostředně přátelské atmosféře.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru